Nieuws - 1 januari 1970

Van der Valk hoogleraar Landgebruiksplanning

Van der Valk hoogleraar Landgebruiksplanning

Van der Valk hoogleraar Landgebruiksplanning

Dr Arnold van der Valk (45) is per 1 maart benoemd tot deeltijdhoogleraar Landgebruiksplanning aan de LUW en tot onderzoeksleider landgebruiksplanning bij het DLO-Staring-Centrum. LUW en DLO kozen voor een gecombineerde functie om de samenwerking tussen LUW en DLO meer gestalte te geven

Van der Valk werkt sinds 1986 als docent bij de vakgroep Planologie en demografie van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet daar onderzoek op het gebied van planologie en stedebouw

Van der Valk is medeauteur van een overzichtswerk over het ruimtelijk beleid en het milieubeleid van de rijksoverheid de afgelopen dertig jaar. Ook was hij een van de twee auteurs van het boek Rule and order; Dutch planning doctrine in the 20th century. M.S