Nieuws - 12 mei 2015

Van der Putten lid KNAW

tekst:
Roelof Kleis

Wim van der Putten, buitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit, is benoemd tot lid van de KNAW. Van der Putten is bodemecoloog bij het NIOO.

Van der Putten (1958) heeft naam gemaakt met zijn onderzoek naar het verband tussen het functioneren van ecosystemen boven de grond en de biodiversiteit in de bodem. Die koppeling heeft zelfs tot een nieuwe subdiscipline geleid in de bodemecologie. Van der Putten haalde vorig najaar Nature met een overzichtsartikel over dit onderwerp. Resource sprak naar aanleiding hiervan met hem.

'De verrassing was compleet', reageert Van der Putten toen hij twee weken geleden werd ingelicht dat hij zou worden voorgedragen.  'Het is toch een stuk erkenning van je werk. Dat het bodemleven een belangrijke rol speelt in de natuurlijke vegetatie en de structurering daarvan, is een heel nieuw concept gebleken. Het is altijd leuk dat je daar als wetenschapper aan mee kunt werken. 

Van der Putten publiceert veel en wordt vaak door collega’s geciteerd. Het zoekgereedschap Scopus (Web of Science)  telt 208 wetenschappelijke publicaties, een H-index van 54 en meer dan 6100 citaties. Dit jaar staat de teller alweer op zeven artikelen. De buitengewoon hoogleraar is aan de universiteit ondergebracht bij de leerstoelgroep Nematologie.

Van der Putten is de elfde nog actieve Wageningse hoogleraar die lid is van de KNAW. De andere leden zijn Ton Bisseling, Marcel Dicke, Maarten Koornneef, Rudy Rabbinge, Ivonne Rietjens, Marten Scheffer, Ben Scheres, Louise Vet, Willem de Vos en RvB-voorzitter Louise Fresco. Tegelijk met Van der Putten zijn nog vijftien nieuwe leden benoemd. Voor het eerst zijn dit evenveel vrouwen als mannen.

Wat de benoeming verder inhoudt, weet Van der Putten nog niet. 'Daar moetik me eens in gaan verdiepen. Je hoort in ieder geval tot een select clubje. Het onderwerp bodem is enorm in de lift. Als ik met deze benoeming de relatie tussen de bodem en bodembiodiversiteit beter op de kaart kan krijgen, zla ik dat zeker niet laten.'

Nieuwe leden van de KNAW worden gekozen op voordracht van ‘gelijken’ van binnen en buiten de Akademie. De KNAW telt op dit moment ruim vijfhonderd leden, verdeeld over de afdelingen Natuurkunde en Letterkunde. Een lidmaatschap is voor het leven. De installatie van de nieuwe leden vindt plaats tijdens een plechtigheid op 28 september in het Trippenhuis in Amsterdam.