Nieuws - 11 maart 1999

Van Zaane

Van Zaane

Van Zaane: Je moet je als onderzoeker nooit laten kopen

Er zijn op dit moment geen richtlijnen voor onderzoekers van Wageningen UR hoe te handelen als een opdrachtgever hen onder druk zet om af te zien van publicatie van onwelgevallige onderzoeksresultaten. Dat stelt projectleider Onderzoek dr Dick van Zaane van Wageningen UR. De nieuwe ethische commissie gaat echter een gedragscode ontwikkelen voor dit soort kwesties

Van Zaane wil op persoonlijke titel wel een voorschot geven op de criteria waaraan onderzoekers moeten voldoen. Om te beginnen zijn we een wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Onderzoeksresultaten moeten dus wetenschappelijk verantwoord zijn. Je moet je als onderzoeker nooit laten kopen, stelt Van Zaane. Verder zou ik een afspraak willen hoe we wetenschappelijke discussies voeren. Ik hou niet van: de ene onderzoeker veegt in de krant een collega de mantel uit, die vervolgens weer publiek reageert. Ze moeten de discussie rechtstreeks met elkaar voeren, voordat ze de publiciteit zoeken.

Ook zou ik aandacht willen voor de paradigma's in de wetenschap, vervolgt Van Zaane. Bij het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek loopt daar nu een discussie over: zijn we hoeder van of heerser over de natuur? Als je die uitgangspunten helder maakt, naar elkaar en naar de opdrachtgever, dan kun je een vruchtbare discussie krijgen.

Belangrijk is volgens Van Zaane ook dat wetenschappers niet op de stoel van de opdrachtgever gaan zitten. Hou je bij datgene wat je wetenschappelijk verantwoord vindt en laat de keuzes aan de opdrachtgever. Regelmatig wordt aan DLO-onderzoekers gevraagd: wat betekenen de uitkomsten voor het beleid? Het is verleidelijk om daar antwoord op te geven, maar het is tevens een valkuil. Onderzoekers moeten kennis en inzichten leveren die helpen om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Geef informatie; anderen maken er wel een pleitnota voor of tegen een beleidsontwikkeling van. A.S