Nieuws - 1 januari 1970

Van Went voorzitter onderwijsinstituut

Van Went voorzitter onderwijsinstituut

Van Went voorzitter onderwijsinstituut

Plantencytoloog prof. dr Jacques van Went wordt de nieuwe voorzitter van het onderwijsinstituut Levenswetenschappen. Hij volgt eind juni de huidige voorzitter, prof. dr Linus van der Plas, op. Van Went is nu nog bestuurslid van de onderzoekschool Experimentele plantwetenschappen. K.V

Van de zes winnaars van de C.T. de Wit-scriptieprijs voor Wageningse doctoraalstudenten, heeft er maar oon besloten om door te gaan als aio en dan nog buiten Wageningen. Drie gaan er naar het bedrijfsleven en twee studeren nog. Het is een algemeen probleem van universiteiten dat het niet meer lukt om de beste potentiƫle wetenschappers te stimuleren tot een wetenschappelijke carriere, zegt prof. dr ir Klaas Jan Beek, voorzitter van de stichting Wagenings Universiteits Fonds, die de prijzen op 19 mei uitreikte. Er is meer krimp dan groei in de wetenschappelijke wereld, de doorstroming is uiterst beperkt. Bovendien vinden afgestudeerden het salaris van aio's niet aantrekkelijk en dan zie je de zuigkracht van de maatschappij.

Ir Michiel Janssen is de prijswinnaar die aio is geworden. Onderzoek is het boeiendste wat er is, motiveert hij zijn keuze. Promoveren zie ik toch als de bekroning op een wetenschappelijke carriere. Ik heb wel stage gelopen bij een bedrijf, maar dat is toch heel anders. Bij mijn promotieonderzoek heb ik veel vrijheid en eigen initiatief en dat vier jaar lang. Ik zou voor geen goud willen ruilen voor een bedrijf. Nu niet. Janssen doet zijn promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft. Op zich was ik graag in Wageningen gebleven, maar er was voorlopig gewoon geen vacature vrij. In Delft ligt het salaris voor aio's een stuk hoger dan in Wageningen, maar dat heeft bij Janssen geen rol gespeeld. Toen hij werd aangenomen, wist hij dat nog niet

Zijn bekroonde doctoraalonderzoek deed Janssen in een onderzoeksgroep van het Laboratorium voor organische chemie van de LUW, het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO), de universiteiten van Hamburg en Groningen en GenoClipp Biotechnology. Zij onderzochten de aanmaak van het natuurlijke antimalariamiddel artemisinine in de plant Artemisia annua, een alsemsoort. Zij hebben een belangrijke stap in de biosynthese van dit middel opgehelderd. Deze kennis is nodig om het gehalte aan deze stof in het gewas met biotechnologische ingrepen te kunnen verhogen. Het onderzoek ligt nu tijdelijk stil wegens gebrek aan studenten. M.Hg