Nieuws - 7 juli 2011

Van Rooijen niet meer welkom op VHL

Opleidingsdirecteur Hans van Rooijen is gevraagd afstand te nemen van zijn werk bij Van Hall Larenstein. Directeur Ellen Marks deelde hem op woensdag 6 juli mee dat Van Rooijen is ‘vrijgesteld’ en niet meer in en bij het gebouw mag komen, melden betrokkenen. Zijn e-mail account is inmiddels afgesloten.

Marks heeft vanochtend (7 juli) een gesprek gehad met personeel van Bos en Natuurbeheer, de opleiding waar Van Rooijen directeur van was. Het personeel kreeg niet te horen waarom Marks Van Rooijen weg wil hebben. Daarover wil Marks niet naar buiten treden.  ‘Marks had geen goed verhaal en geen inhoudelijke argumenten waarom dit ontslag nodig is in het belang van de hogeschool’, zegt MR-voorzitter Dennis de Jager. ‘De boosheid is alleen maar groter geworden bij het personeel.’
Het personeel is bezig met een petitie om Van Rooijen voor VHL te behouden en om aan te dringen op het ontslag van Marks. Die petitie willen de personeelsleden op dinsdag 12 juli aanbieden aan bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR.
Ook hebben personeel en studenten vandaag posters opgehangen met de tekst ‘Hans moet blijven’. Die zijn op last van de directie weer verwijderd.