Nieuws - 15 augustus 2011

Van Rooijen krijgt steun van Arnold Heertje

'We moeten af van de managers die het onderwijs uit het oog hebben verloren en de werkvloer intimideren', zegt Arnold Heertje. De bekende econoom verdiept zich om die reden in de twist tussen bestuur en docenten bij Van Hall Larenstein.

hansvrooijen2-2.jpg
'VHL is een zeer karakteristiek voorbeeld', zegt Heertje. 'De managers treden intimiderend op tegen de werkvloer. Van Rooijen, die op handen wordt gedragen, wordt weggepest.' De econoom, lid van het Comité van Aanbeveling van de vereniging Beter Onderwijs Nederland, heeft het eerder gezien bij de hogescholen Inholland en RijnIJssel. 'Daar heb ik me ook mee bemoeid. En daar zijn de toezichthouders inmiddels weggestuurd. Heel goed, het tij keert, staatssecretaris Zijlstra treedt krachtig op.'
Geld en macht
Heertje stoort zich al jaren aan onderwijsmanagers die vooral bezig zijn met fusies en nieuwe gebouwen en geen voeling meer hebben met het onderwijs en het personeel. 'Die managers interesseren zich voor geld en macht, en niet in studenten. Dat gedrag wil ik blootleggen, om verbeteringen te krijgen. In het onderwijs moeten studenten en personeel weer voorop komen te staan.'
Heertje heeft de op non-actief gezette opleidingsdirecteur Hans van Rooijen gebeld. 'Mijn steun heeft ie.' De emeritus hoogleraar schrijft columns op RTL-Z, maar weet nog niet of hij iets over de kwestie gaat schrijven.
Kamervragen
Ondertussen hebben meer buitenstaanders zich in de kwestie gemengd. Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant heeft het PvdA-lid Tanja Jadnanansing Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs. Jadnanansing wil weten van de staatssecretaris hoe hij de situatie op VHL beoordeelt, 'vooral met het oog op de positie van het onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs'. Ze wil weten of het ministerie bij deze plannen betrokken is en of de staatssecretaris bereid is de situatie en de plannen te zijner tijd te toetsen, 'waarbij er ook recht wordt gedaan aan opvattingen die leven onder onderwijspersoneel en studenten op de vestigingen van de hogeschool'?

Het rommelt al langere tijd bij VHL. Marks wil opleidingen onderbrengen in grotere 'schools' en daarmee een nieuwe managementlaag invoeren. Daarnaast wil het bestuur opleidingen verbreden en diensten centraliseren. Geen goed idee, vinden docenten en studenten. Zij vrezen dat het nieuwe beleid ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Opleidingsdirecteur Van Rooijen verwoordde die zorgen en kon vertrekken.
De verwachting is dat de MR in Velp zich na de zomervakantie gaat bezinnen op nieuwe acties voor het behoud van Van Rooijen. Die onthoudt zich, op advies van zijn advocaat, van commentaar. Ook de Raad van Bestuur wil niet op de kwestie ingaan.
Anderen praten wél over de onrust op VHL. Zo wordt dit blog kritisch gereageerd op de Kamervragen van Jadnanansing.