Nieuws - 8 maart 2001

Van Lenteren wil af van gifverslaving

Van Lenteren wil af van gifverslaving

Volgens Prof. dr. Joop Van Lenteren is de maatschappij wereldwijd verslaafd aan pesticiden. De makkelijke productie, snelle werking en lage prijzen maken chemische bestrijding populair. Hij pleitte twee weken geleden in de lezingenserie 'Insect en maatschappij', georganiseerd door entomologen van Wageningen Universiteit, voor biologische bestrijding van insecten in de landbouw. Hij wil een toekomst van landbouw zonder gif en vindt dat de overheid strenger op moet treden.

"Als je de kosten van de negatieve gevolgen van chemische bestrijding in rekening brengt, zouden pesticiden drie keer zo duur moeten zijn. Bestrijding met natuurlijke vijanden daarentegen is voor negentig procent gratis", betoogde Van Lenteren. Zo kent het Nederlandse graan drie tot vier belagende insectensoorten. Op datzelfde gewas zitten echter ook honderden nuttige en neutrale insecten die door pesticiden gedood worden. Zo verdwijnt de natuurlijke bescherming van de plant. Bovendien is geen enkel middel 'insectproof'; insecten worden resistent en pesticiden bevorderen het ontstaan van nieuwe plagen. Andere nadelen zijn milieuvervuiling, gezondheidsrisico's voor de mens en aantasting van de natuur. De kweek van natuurlijke vijanden is makkelijk, stelde Van Lenteren: om een populatie sluipwespen te kweken die groot genoeg is om alle witte vliegen in de wereld te bestrijden, zijn slechts 2500 planten en duizend vierkante meter kas nodig.

Van Lenteren vindt dat de overheid strenger op moet treden tegen het gebruik van pesticiden. Zelf zat hij in een commissie die chemische bestrijdingsmiddelen keurde, maar was door de regelgeving niet in staat veel pesticiden af te keuren.| S.L.