Nieuws - 1 januari 1970

Van Kooten hoogleraar tuinbouwketens

Van Kooten hoogleraar tuinbouwketens

Van Kooten hoogleraar tuinbouwketens

Het hoofd van de afdeling Naoogsttechnologie van ATO-DLO, dr Olaf van Kooten, is benoemd tot voltijdshoogleraar Productiesystemen en productkwaliteit in tuinbouwketens aan de Landbouwuniversiteit. Hij begint per 1 mei met zijn nieuwe baan. De nieuwe leerstoelgroep Tuinbouwketens gaat optimalisatievraagstukken van beschermde teelten en bewaring bestuderen. Daarbij wordt gezocht naar een optimale integratie van technische en fysiologische aspecten

Van Kooten promoveerde bij de vakgroep Plantenfysiologisch onderzoek op fotosynthese-onderzoek. Daarna werkte hij bij deze vakgroep onder andere aan het effect van verzurende stoffen op de fotosynthese van Douglas-sparren en populieren. Sinds 1989 werkt Van Kooten bij het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO), waar hij onder andere onderzoek deed naar de kwaliteit van potplanten. Ook deed hij onderzoek aan koude-schade aan potplanten en vruchten. M.S