Nieuws - 6 juli 2010

Van Hall en Larenstein zijn nu echt een stel

De medezeggenschapsraden van Van Hall Larenstein stemmen in met de fusie. Ze zijn tevreden over de toezeggingen van het bestuur.

Van Hall Larenstein is vanaf 1 september 2011 één hogeschool. De medezeggenschapsraden en het college van bestuur zijn het eens over een instellingsfusie. 'Het heeft een paar maanden stug onderhandelen gekost, maar we zijn geweldig tevreden. Het is ongelooflijk dat het college van bestuur zoveel toezeggingen heeft gedaan', zegt Hans Bezuijen, voorzitter van de MR van het Van Hall Instituut in Leeuwarden.
Aan alle 23 voorwaarden is volgens Bezuijen voldaan, alleen zijn bij enkele voorwaarden de termijnen naar beneden geschroefd. Zoals de termijn dat de opleiding Diermanagement alleen in Leeuwarden mag worden gegeven. Die is gezakt van tien naar vijf jaar. Verder krijgt Leeuwarden de helft van alle ondersteunende diensten. Een ander punt is dat er geen locatieoverschrijdende 'schools', oftewel kennisinstituten worden ingesteld, maar dat alleen gebeurt per locatie schools' per locatie.
 
Te duur
Daarnaast worden de diensten die VHL afneemt bij Wageningen UR tegen het licht gehouden. Bezuijen: 'Die diensten zijn voor het hoger agrarisch onderwijs te duur - ook al zit er korting op.' Ook zijn er vragen over de concernheffing. 'Niemand weet welke diensten ervoor worden geleverd worden. Diensten als ict en het elektronisch bestelsysteem worden namelijk apart betaald.' De concernheffing zal in ieder geval niet meer automatisch stijgen.
Ook de MR van Larenstein is tevreden. De MR heeft bakzeil gehaald bij de eis voor een eigen college van bestuur. Dat bleek geen haalbare kaart, vertelt voorzitter Dennis de Jager. Landgoed Larenstein in Velp is voorlopig veilig gesteld. De MR heeft vetorecht bedongen op beleidswijzigingen ten aanzien van het landgoed en bij verhuizingen.
Ook het college van bestuur is tevreden, zegt Simon Vink, woordvoerder namens Wageningen UR. 'We hebben open en eerlijk gesproken en in alle redelijkheid afspraken met elkaar gemaakt. Dit is een belangrijke stap naar het herstel van het onderlinge vertrouwen.'
De MR Larenstein en de MR Van Hall verschillen overigens van mening over de inrichting van de medezeggenschap na een fusie. Dat punt moet volgend jaar worden uitgewerkt. De 'VHL Vooruit'-toekomstplannen en de reorganisatie die eerder dit jaar werd aangekondigd, worden pas na de zomer voorgelegd aan de medezeggenschap.