Nieuws - 11 november 2009

Van Gorcom nieuwe directeur RIKILT

Robert van Gorcom wordt per 1 januari de nieuwe directeur van RIKILT – instituut voor voedselveiligheid. Hij volgt André Bianchi op, die zich gaat concentreren op het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. Dat maakte Aalt Dijkhuizen op 11 november bekend op het instituut.

‘RIKILT is weer toe aan een fulltime directeur’, vertelde Dijkhuizen aan het personeel van Rikilt. De uitwisseling van taken en mensen met het RIVM vraagt de komende tijd om aandacht, evenals de samenwerking met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Alle onderzoekslabs van het VWA op voedingsgebied worden in Wageningen geconcentreerd nabij het RIKILT, besloot minister Verburg een dag eerder. Voorts verwacht Dijkhuizen dat Van Gorcom de internationale positie van het instituut versterkt. De projecten over voedselveiligheid met Chileense partners kunnen verder worden uitgebouwd, aldus Dijkhuizen, en ook met China is meer samenwerking mogelijk.
Er was geen benoemingsprocedure voor de opvolging van Bianchi. ‘We hadden twee goede interne kandidaten op het oog, waarvan eentje aangaf geen kandidaat te willen zijn’, meldde Dijkhuizen. Omdat Robert van Gorcom overbleef als uitgesproken kandidaat, vonden we een benoemingsprocedure niet nodig. Dat mag bij hoge uitzondering. Gelukkig is de OR daar gisteren mee akkoord gegaan.’
Van Gorcum, opgeleid als moleculair bioloog, werkt zeven jaar bij het instituut.
Hij gaat zijn toekomstvisie geven aan de medewerkers tijdens het nieuwjaarsontbijt op 4 januari. /Albert Sikkema