Nieuws - 3 november 2015

Van Dam onervaren op Landbouw

tekst:
Ton van den Born

Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) is op Economische Zaken de nieuwe staatssecretaris, verantwoordelijk voor landbouw, natuur en voedselveiligheid. Hij volgt Dijksma op die doorschuift naar Infrastructuur en Milieu.

Foto: Wikimedia commons

De Tweede Kamer zou dinsdag 3 november over de begroting voor landbouw, natuur en het groene onderwijs debatteren, de portefeuille van de staatssecretaris van Economische Zaken. Maar het debat is uitgesteld zodat Van Dam de tijd heeft om zich in te lezen.

Martijn van Dam is geboren op 1 februari 1978 in Zoetermeer en groeide op in Huissen, bij Arnhem. In 1990 verhuisde hij met zijn familie naar Eindhoven. Hij ging er naar de middelbare school en studeerde er Technische Bedrijfskunde aan de universiteit. Daar specialiseerde hij zich in internettoepassingen. Tijdens zijn studie werd hij, in 1998, PvdA-gemeenteraadslid en vanaf 2001 fractievoorzitter. Na zijn studie begon hij eind 2002 op de IT-afdeling van Philips. Daar vertrok hij al na een paar maanden omdat hij een zetel kon krijgen in de Tweede Kamer. De PvdA had onder Wouter Bos namelijk een flinke verkiezingswinst geboekt.

Tot 30 november 2006 was Van Dam het jongste parlementslid. De parlementaire pers koos hem in 2005 tot politiek talent van het jaar. Ze vonden hem: ‘retorisch begaafd, een scherp debater, met lef en originaliteit'.

Hij hield zich in de Kamer de afgelopen jaren bezig met rechten op internet, mediazaken, integratie, studiefinanciering en hij had de portefeuille Economische Zaken. De kernpunten van deze portefeuille beschreef hij als ‘de kenniseconomie, wetenschap, innovatie en technologie’. In 2012 stelde hij zich kandidaat om partijleider te worden. Dat werd toen Diederik Samsom. Van Dam werd vicefractievoorzitter.

Van Dam heeft weinig ervaring met landbouw, natuur en voedselveiligheid. Hij schreef op zijn website in een reactie op het topsectorenbeleid dat de overheid zich zou moeten concentreren op drie in plaats van negen sectoren: Water, Landbouwtechnologie en Elektronica. Voor zover bekend was dit tot nu toe zijn enige publieke uiting over landbouw. Ook pleitte hij op zijn site voor sterk (technisch) vakonderwijs.

Van Dam krijgt nu de zorg voor groen onderwijs, maar bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid voor een lastig dossier als fosfaatrechten voor melkveehouders.