Organisatie - 4 december 2015

Van Dam komt praten over 2-procent-maatregel van ministerie

tekst:
Albert Sikkema

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaat overleggen met Wageningen UR over de 2-procent-maatregel die de Rijksbijdrage van de universiteit begrenst. Dat zegde hij de Tweede Kamer toe op 3 december.

Bovendien gaat hij met minister Bussemaker in een brief duidelijk maken of het kabinet het groen onderwijs wil overhevelen naar het onderwijsministerie.

Van Dam liet merken niet licht te denken over de overheveling van de Wageningse universiteit, de agrarische hogescholen en de aoc’s naar het onderwijsministerie. ‘Het kabinet hecht grote waarde aan de gouden driehoek tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstelling en ook aan de kwaliteit van het onderwijs’, vertelde Van Dam de Kamer. De staatssecretaris wil vasthouden aan de visie op het sectoronderwijs die het kabinet in september presenteerde. ‘Het groen onderwijs is sterk praktijkgericht, kleinschalig en internationaal. Als de ambitie is om over te hevelen, dan  moeten die pluspunten van het groen onderwijs behouden blijven.’

Hij gaat de Tweede Kamer een brief sturen met het kabinetsstandpunt over de aangenomen motie van de Kamer om het groen onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. Die brief komt vermoedelijk in januari.

Van Dam deed geen uitspraken over de claim van Wageningen UR dat het ministerie van EZ de studentengroei niet volledig financiert. Hij gaat eerst het gesprek aan met de raad van bestuur. Over de claim van de aoc’s, die aangeven dat ze komend jaar 28 miljoen worden gekort, was hij kraakhelder. Die korting moet worden doorgevoerd, stelde Van Dam, omdat ze daarmee op hetzelfde financieringsniveau komen als het overige mbo. Hij ontraadde een Kamermotie om de korting op de aoc’s ongedaan te maken. ‘Deze taakstelling is nodig en staat los van de motie om het groen onderwijs over te hevelen.’