Organisatie - 17 mei 2017

Van Dam financiert wedstrijd voor nieuwe kennisbedrijven

tekst:
Albert Sikkema
1

Het ministerie van Economische Zaken financiert de start van een jaarlijkse Food & Agri startup challenge in Wageningen. De wedstrijd onder nieuwe kennisbedrijven, die dit najaar voor het eerst plaatsvindt, moet de ontwikkeling van startupbedrijfjes in de agri&food stimuleren.

Bestuursvoorzitter Louise Fresco opende F&A Next in Orion (foto: Vincent Koperdraat)

Eerst komt er Nederlandse voorronde, waarin tien nieuwe kennisbedrijven op het gebied van agri & food zich presenteren, legde staatssecretaris Martijn van Dam vandaag uit tijdens de conferentie Food & Agri Next in Wageningen. De wedstrijd vindt ook in andere Europese landen plaats. De Europese finale van de startup challenge vindt eind dit jaar plaats op de Wageningse campus. De wedstrijd moet nieuwe oplossingen en producten opleveren op het gebied van duurzame en gezonde voeding. FoodNexus, een consortium van ruim vijftig Europese organisaties, organiseert de wedstrijd. Het ministerie van EZ draagt 200.000 euro bij.

Waardecreatie
De tweede editie van conferentie F&A Next werd vanmiddag geopend door bestuursvoorzitter Louise Fresco. Die gaf aan dat de WUR waardecreatie net zo belangrijk vindt als onderwijs en onderzoek. De ontwikkeling van de biobased economy, de gezondheidsclaims van voedsel en de klimaatverandering leiden tot nieuwe toepassingen van landbouwproducten. De voedselsector is geen hightechsector, stelde Fresco, omdat er heel veel kleine bedrijven zijn in een sector met enkele grote multinationals. Daardoor ontstaan er weinig spin-offs, maar investeren onderzoekers vooral in een langdurige onderzoekrelatie met bedrijven. Ze verwacht trouwens dat dit de komende jaren gaat veranderen, omdat de voedselsector gaat samenwerken met chemie- en databedrijven en deze andere sectoren nieuwe innovatietrajecten gaan doorvoeren.

Spin-off
Fresco reageerde daarmee op een kritisch artikel in het Financieel Dagblad (FD) vandaag. Dat constateert dat de WUR weinig nieuwe kennisbedrijven genereert. Vorig jaar ontstond maar één spin-off in Wageningen, het jaar daarvoor nul. De technische universiteiten in Twente, Delft en Eindhoven creëren veel meer spin-offs, stelt het FD. De nieuwe directeur Waardecreatie van de WUR, Sebastiaan Berendse, en directeur Jan Meiling van incubator Startlife erkennen het gebrek aan bedrijvigheid. Maar ze relativeren de cijfers ook. Spin off-bedrijven zijn niet de enige manier om tot innovatie te komen. De WUR werkt veel samen met bestaande en nieuwe bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van contractonderzoek. ‘Dat is ook waarde creëren.’  

Op de tweedaagse conferentie Food & Agri Next maken zo’n vijfhonderd deelnemers, waaronder tachtig foodbedrijven en zeventig durfinvesteerders, kennis met elkaar.

Eerdere berichten over dit onderwerp:

Re:acties 1

  • GJG Kok

    Wageningen is sterk in het zoeken naar problemen, slecht in het vinden van oplossingen. De TU's zijn niet probleem-, maar oplossingsgericht. De voorzitter van een TU zal investeerders niet toespreken in de geest van, "Eens in de 20 jaar een nieuwe Trabant, dat is goed voor U en het milieu". De WUR voorzitter schetste voor investeerders het perspectief, "Eens in de week 70 gram speklap", dat is goed voor U en het milieu".

    Wat de opinie ook mag zijn, WUR denkt dat de overheid over alles gaat en de overheid de welvaart creërende factor is. Als die visie al 100 jaar over de studenten en alumni wordt uitgestrooid, dan is het niet gek, dat echte voedsel innovatie niet in Wageningen, maar in Silicon Valley plaats vindt. Big data, venture capital en niet gehinderd door overbodige bureaucratie. Dat zijn echte drijvers, niet de heer van Dam.

    Reageer

Re:ageer