Nieuws - 11 april 2002

Van Bruggen wil niet meer in discussie over biolandbouw

Van Bruggen wil niet meer in discussie over biolandbouw

Hoogleraar biologische bedrijfssystemen prof. Ariena van Bruggen wil niet meer in de pers discussi?ren over de voor- en nadelen van biologische landbouw. Van Bruggen werd vorige week door Het Parool gevraagd om commentaar op uitlatingen van prof. Rudy Rabbinge. Die noemde het onder andere immoreel om boeren in derdewereldlanden kunstmest te ontzeggen en stelde dat de wereld niet te voeden is zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Van Bruggen weigerde commentaar en zal dat ook in het vervolg doen. "Het is precies hetzelfde over en over. Ik ga niet telkens opnieuw hetzelfde verhaaltje houden." | K.V.