Nieuws - 8 september 2011

Van Arendonk krijgt eredoctoraat in Polen

tekst:
Redactie

Johan van Arendonk, hoogleraar Fokkerij en genetica, ontvangt op 13 september een eredoctoraat van de universiteit van Poznan in Polen.

Arendonk_nw_web_%282%29.jpg
De Poznan University of Life Science roemt onder meer Van Arendonk’s wereldwijd erkende reputatie op het gebied van de moderne genetica en het fokken van vee. Ook zijn inspanningen op onderwijsgebied, zoals de oprichting van de European Master in Animal Breeding and Genetics, worden gememoreerd.
‘Ik werk al geruime tijd samen met de landbouwfaculteit in Poznan’, licht Van Arendonk toe. ‘Ik heb in 1994 een cursus gegeven in Poznan en dat heeft geleid tot de uitwisseling van studenten. Inmiddels hebben zes Poolse studenten een MSc-graad gehaald in Wageningen op het gebied van animal breeding.  Eén Poolse PhD-student is hier gepromoveerd, twee andere doen nu promotieonderzoek. Verder wisselen we medewerkers uit. Voor Poznan was dit aanleiding om mij voor te dragen voor een eredoctoraat.’ Die wordt volgende week uitgereikt ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de landbouwfaculteit in Poznan.