Nieuws - 1 januari 1970

Van Ardenne wil buitenlandse student blijven steunen

Minister van ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne is geschokt door de plannen van staatssecretaris Mark Rutte van Onderwijs om de bekostiging van studenten van buiten de EU te stoppen. Ze beloofde samen met Rutte te gaan zoeken naar oplossingen en binnen een paar maanden te komen met een voorstel om studenten uit arme landen te blijven steunen.

Van Ardenne zei dit tijdens de opening van het academisch jaar van Wageningen Universiteit, dat dit jaar armoedebestrijding als thema had. De minister reageerde daarmee op een petitie die de Wageningse studentenbond WSO en studentenraadsfractie PSF haar aanboden. 1274 Wageningse studenten tekenden daarin tegen het voorstel van Rutte.
De bezuiniging van Rutte houdt in dat universiteiten geen geld meer krijgen voor afgestudeerde studenten van buiten de EU, waardoor hun collegegeld verhoogd zou moeten worden tot 6500 euro. De studenten wezen in hun petitie op het belang van de overdracht van kennis naar mensen uit ontwikkelingslanden, dat hiermee in gevaar komt. Van Ardenne zei dit belang van kennisoverdracht te onderschrijven. ‘Ik zal een afspraak maken met staatssecretaris Rutte om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Ook als ik er geld voor moet bijleggen vind ik dat de moeite waard. Maar er zullen wel een aantal beperkingen gaan gelden.’
Een woordvoerder van de minister relativeerde de uitspraken van de minister later. ‘De minister is wat kort door de bocht gegaan. Ze wil nog goed naar de voorwaarden van een nieuw voorstel gaan kijken. De minister is niet van zins misbruik te gaan betalen; alleen studenten die het echt niet zelf kunnen betalen moeten geholpen worden.’ Het schrappen van de bekostiging van niet-EU-studenten levert de regering zo’n twintig miljoen euro op. Waar Van Ardenne geld voor een mogelijke reparatie vandaan wil halen is nog niet duidelijk.
Eerder tijdens de openingsbijeenkomst in de aula zei bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen dat de vooraanstaande positie die Wageningen heeft op het gebied van internationalisering van het onderwijs op het spel staat. ‘Het zou voor ons, met relatief veel internationale studenten, een gevoelige tik betekenen. Maar erger nog, het zou ook de toekomstkansen voor jonge mensen uit minder bedeelde delen van de wereld aanzienlijk verkleinen.’ / JT