Nieuws - 7 september 2006

Van Ardenne wil adviesraad opheffen

Minister Agnes van Ardenne van ontwikkelingssamenwerking wil de Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkelingssamenwerking (Rawoo) opheffen. De raad is verbolgen.

De Rawoo brengt onafhankelijk advies uit aan de regering over internationale samenwerking. Wageningse onderzoekers dragen nogal eens bij aan de rapporten. Volgend jaar loopt de wettelijke termijn van zes jaar voor de adviesraad af, maar in plaats van dat af te wachten, wil de minister de raad nu voortijdig afschaffen. Ze meent dat die niet functioneert en dat er andere, betere initiatieven zijn die hetzelfde doel dienen.
‘Het is jammer als de Rawoo wordt opgeheven’, zegt prof. Akke van der Zijpp, hoogleraar Dierlijke productiesystemen en lid van de raad. ‘Kennis delen tussen universiteiten en het ministerie is heel belangrijk om de millenniumdoelen te kunnen halen. En de minister kán ook de raad niet direct afschaffen, want daarvoor moet de wet aangepast worden.’
Het belang van de Rawoo kwam naar voren in een externe evaluatie van alle wetenschappelijke adviesraden die universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge maakte in opdracht van het ministerie van OC&W. Met de Rawoo is niets mis, was de conclusie, maar het ministerie legt die naast zich neer.
Rabbinge onderschrijft het belang van de raad. ‘Het is bijzonder belangrijk dat het ministerie, onderzoekers en partners in ontwikkelingslanden bij elkaar komen. De functie van de Rawoo moet wel behouden blijven. Maar de structuur van de organisatie is van secundair belang. Als die niet functioneert, dan moet het anders.’
De adviesraad laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. De minister kreeg ook al Kamervragen over haar voornemen. / Joris Tielens