Nieuws - 15 maart 2016

Van Aartsen wil Wageningse opleidingen

Burgemeester Van Aartsen wil graag Wageningse opleidingen in Den Haag. Maar zo’n vaart loopt het voorlopig niet, zegt Chris Karman, hoofd strategische partnerships van de Environmental Sciences Group.

<foto: de metropoolregio Den Haag – Rotterdam wil zich onder meer richten op stadslandbouw>

De gemeente Den Haag lonkt naar de Wageningse universiteit. Burgemeester Van Aartsen wil graag dat de Wageningse universiteit opleidingen gaat aanbieden in de Hofstad. Zover is Chris Karman, die de Wageningse relaties in de Metropool-regio coördineert, nog niet. ‘Het is bijzonder prettig dat Van Aartsen ons waardeert en we willen graag Wageningse kennis inbrengen in de metropoolregio Den Haag – Rotterdam, maar dat doen we vanuit onze bestaande locaties van het LEI in Den Haag en Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.’

De gemeente Den Haag biedt al onderdak aan enkele opleidingen van de universiteiten in Delft en Leiden. Oud-landbouwminister Jozias van Aartsen zou daar graag Wagenings onderwijs op het gebied van voedselveiligheid en stadslandbouw aan toevoegen, vertelde hij aan het AD. ‘Het zou fantastisch zijn als Wageningen specifieke opleidingen naar Den Haag haalt.’ Maar er zijn op dit moment geen concrete plannen om Wageningse opleidingen naar Den Haag over te hevelen, zegt Chris Karman.

Karman heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de regio Den Haag – Rotterdam, ofwel de Metropoolregio, die binnenkort zal worden bekrachtigd door bestuursvoorzitter Louise Fresco en de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam. Hij onderzoekt nu aan welke Wageningse expertise behoefte is in en om Den Haag. In de overeenkomst wordt het accent gelegd op drie thema’s: versterking van de regionale economie en infrastructuur; voedsel en agrologistiek, en stad-land relaties met duurzame stadslandbouw. ‘We hebben drie ateliers over deze thema’s georganiseerd, waarbij we WUR-breed Wageningse onderzoekers hebben samengebracht om met regionale belanghebbenden in de Metropoolregio te overleggen. Dit is een belangrijke stap om tot concrete samenwerking te komen.’

Voor die samenwerking hoeft Wageningen UR zich niet in Den Haag te vestigen, zegt Karman. ‘We zitten al in de regio. We werken vanuit de bestaande locaties van het LEI en Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daar kan eventueel ook onderwijs plaatsvinden, als daar behoefte aan is in de regio.’