Nieuws - 1 januari 1970

Valley te groot voor regio

De overheid heeft al twee miljoen euro in Food Valley gepompt en er komt nog meer aan. Nog veel meer, suggereerde ex-tweede kamerlid Theo Meijer op de Food Valley conferentie, donderdag 23 september. Volgens het Innovatieplatform van minister-president Balkenende heeft Food Valley alles in zich om uit te groeien tot een steunpilaar van de Nederlandse economie. Maar is dat goed nieuws voor Wageningen?

Een satellietfoto van de Gelderse Vallei met bovenin Veenendaal (links) en Ede en onderin Rhenen (links) en Wageningen. / foto CGI

‘Er zijn honderdtien regio’s in Nederland die een aanvraag hebben ingediend bij het Innovatieplatform’, zegt Meijer, de voorzitter van het Bestuur van de Stichting Food Valley. ‘Daarvan waren er slechts twee die aan alle voorwaarden voldeden: Eindhoven en Food Valley. Het stond in een brief die ik vanochtend kreeg. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik daar erg trots op ben.’
Het is geen loze onderscheiding die Food Valley ten deel is gevallen. Nationale en regionale overheden maken fondsen vrij voor vier ‘innovatieregio’s’, waar de subsidiestromen zich moeten concentreren omdat ze daar het grootste verschil maken. Geen versnippering van middelen meer, luidt het credo, maar concentratie op een regio als Food Valley. De omgeving van Wageningen moet uitgroeien tot het Silicon Valley van de voedingsindustrie, waar bedrijven nieuwe technologieën uitproberen die de kennisinstellingen ze influisteren.
Tussen nu en 2008 komen er meer dan dertig nieuwe bedrijven en vijfhonderd arbeidsplaatsen bij, als de Stichting Food Valley zijn streefcijfers tenminste haalt. Bedrijven en kennisinstellingen zullen een kritische massa bereiken en samenwerkingsprojecten opstarten. In 2008 wil Meijers Stichting dat er 25 van de projecten lopen. Bovendien zullen er, in navolging van de onderzoeksafdeling van Campina, twee of drie researchafdelingen van bedrijven neerstrijken in de regio, om zich te laven aan de kennisbron van Wageningen UR.

Concept
Namen wil Meijer niet noemen, maar hij heeft weet van bedrijven die liever vandaag dan gisteren een kantoor in de Valley zouden willen openen. ‘Een agrofood-bedrijf dat ook in China actief is’, is het enige wat Meijer kwijt wil. Hij kent ook bedrijven die nu al onder aan hun mails vermelden dat ze deel uitmaken van de Valley. ‘Dat geeft aan dat het concept aanslaat.’
Met Food Valley gaat het dus goed. Als concept. Het lijstje met concrete bijdragen van Food Valley aan de BV Nederland tot nu toe is echter aan de korte kant, blijkt uit een inventarisatie van de projecten en voorbeelden die op de conferentie aan bod komen. A&F werkt samen met Bakkerij Wiltink uit de Achterhoek aan een project dat beter productieprocessen moet opleveren, vertelt een regionaal politicus, en Wageningse dierwetenschappers gaan in het Melk Genoom Project met de fokkerijsector koeien creëren met een betere melkafgifte.
De andere staaltjes van innovatief vermogen die de conferentie aandraagt zijn weliswaar ingenieus, maar hadden het tekenbord al lang en breed verlaten toen Food Valley nog als een kuikentje in het ei zat. Dat geldt bijvoorbeeld voor de technologie die kostbare eiwitjes uit afvalstromen van de zuivelindustrie kan vissen, die het bedrijf van ex-ATO-man dr Peter Sijmons van het bedrijf CatchMabs zojuist heeft gepatenteerd. Of over de door A&F verder ontwikkelde technologie om met hoge druk voedingsmiddelen te ontdoen van schadelijke micro-organismen. Waar zijn die andere voedingstechnologische hoogstandjes uit de Food Valley die de concurrentie doen sidderen? Die zijn er nu misschien nog niet, zegt Theo Meijer. Maar ze zullen er komen.


Veel van de subsidiegelden die nu boven Wageningen hangen, dreigen elders terecht te komen


Vuurtorenwachters
‘Food Valley bestaat nog maar kort’, vertelt hij tussen de bedrijven door. ‘Dat moet je natuurlijk wel bedenken. Maar we zullen zorgen voor innovatie. In onze filosofie zijn niet alleen de grote bedrijven belangrijk, maar ook de kleine. Om een initiatief te noemen: we werken aan een netwerk van vuurtorenwachters binnen de onderdelen van Wageningen UR, waar de kennisvragen van het MKB bij zullen binnenkomen. Die vuurtorenwachters moeten de schakels worden tussen Wageningen UR en het MKB. Onderzoek is voor kleine bedrijven vaak te duur, maar door het vuurtorenwachtersysteem kunnen we er achter komen of er niet meer bedrijven zijn met dezelfde vraag. Als ze zich samenvoegen tot een conglomeraat hebben ze misschien wel voldoende middelen. Of anders kunnen wij de bedrijven misschien helpen om andere fondsen aan te boren.’
Als de conferentie één ding duidelijk maakte, dan was het dat er meerdere Food Valleys zijn. De Stichting Food Valley heeft een fysieke Valley voor ogen, waar bedrijven in elkaars nabijheid zijn, en Wageningen UR en het bedrijfsleven elkaar bestuiven. Maar er zijn ook andere opvattingen.
Dat bleek bijvoorbeeld uit de vooraf opgenomen videoboodschap van minister van economische zaken Laurens-Jan Brinkhorst. De minister kon de conferentie niet bijwonen omdat hij vergaderde met het Innovatieplatform, maar toch zag hij Food Valley wel zitten. ‘Food Valley staat voor ketendenken op landbouwgebied’, zei hij. ‘Maar die keten kan zich niet alleen maar op Wageningen positioneren. Je praat ook over een gezondheidsdimensie. Voedsel en gezondheid hebben alles met elkaar te maken. Dat speelt sterk in het gebied rond Nijmegen. Maar het gaat ook over technologie.’ En die technologie, aldus Brinkhorst, die was te vinden in ‘Technology Valley’. Niet Food Valley is dus belangrijk, aldus Brinkhorst, maar de ‘heel interessante kennisdriehoek’ tussen Wageningen, Nijmegen en Twente.
De universiteit van Nijmegen moet namelijk het centrum worden van Health Valley, en rond de TU Twente moet het gaan ‘borrelen en gisten’ in Techno Valley. Food Valley heeft een voorsprong op de twee andere projecten, maar het lijkt erop dat veel van de subsidiegelden die nu boven Wageningen in de lucht hangen, toch elders terecht zullen komen.
Dat bleek ook uit de woordkeuze van landbouwminister Cees Veerman, die net als zijn collega Brinkhorst moest vergaderen met het Innovatieplatform. De Food Valley, bleek uit Veermans woordkeuze, was groter dan alleen Wageningen en omstreken. ‘Ik heb vier jaar in Wageningen mogen werken’, zei hij. ‘Aan de zuidkant van de Food Valley.’
Wat de bewindslieden de conferentie op tactische wijze hebben willen zeggen vertelde Peter Sijmons van CatchMabs direct. Van hem mag Food Valley zelfs nog groter worden, en doorlopen tot Vlaardingen. ‘In het verband van Food Valley’, zei hij, ‘is de term ‘Wageningen’ al te vaak gevallen. Food Valley is niet alleen Wageningen. Unilever Research hoort wat mij betreft ook bij de Food Valley.’

Geldstromen
Sijmons heeft het waarschijnlijk bij her rechte eind. De geldstromen zullen niet zozeer gericht gaan worden op de Wageningse regio, maar op onderzoekers als dr Huug de Vries van A&F. Tijdens de conferentie vertelde De Vries over A&F’s onderzoek naar het gebruiken van hoge druktechnologie om voedingsmiddelen vers te houden. De technologie is interessant omdat die de smaak en voedingswaarde van voedingsmiddelen beter intact laat dan de gangbare technieken.
‘In dit project werken we nu al acht jaar samen met Stork, Unilever en Resato, zegt hij. ‘En we zijn er nog niet, want we zijn het proces nog aan het opschalen. In 2006 willen we een pilot-installatie hebben met vaten van honderd liter. Dat we dit kunnen doen komt omdat we van Brussel en het ministerie Economische Zaken ondersteuning hebben gekregen. Het ontwikkelen van een nieuwe technologie als hoge druk-conservering kost al snel zo’n twintig miljoen euro. Zonder subsidies zijn dit soort projecten niet mogelijk. Laat daar geen misverstand over bestaan.’

Willem Koert