Nieuws - 6 september 2007

Valley of the Druves is kleurrijk spektakel

Wat begon als een praktijkonderdeel bij de master Training, rural extension and transformation bij Van Hall Larenstein, eindigt als een volwassen opera op de brede trappen aan de zijkant van Forum. De opvoering van The Valley of the Druves is een van de hoogtepunten bij de opening van het nieuwe gebouw. Maandag 3 september was de generale repetitie.

1224_nieuws.jpg
Swingende en melancholische klanken van orkest en koor begeleiden het kleurrijke spektakel waarin twee volken, de Druves en de Kanero’s, slaags raken. ‘We zijn een half jaar bezig geweest, maar het repeteren kostte niet zoveel tijd. Veel is achter de schermen gedaan’, vertelt Gerrit van de Linde. De VHL-docent veehouderij draagt de blauwe jurk, slippers en felgekleurde strepen in het gezicht die hem identificeren als Druve. ‘Het is erg leuk om in zo’n andere setting met studenten om te gaan. En het is een behoorlijk internationaal gezelschap.’
Een 37-koppig orkest en koor en 40 acteurs geven gestalte aan het muziektheater. De naam van de Druves, een vreedzaam volk dat van de landbouw leeft, is afgeleid van de Droevendaalsesteeg. Hun tegenstrevers zijn de Kanero’s, een volk van jagers op klompen. Na het oogstfeest en een romance, roven de Kanero’s de oogst van de Druves en doden de leider in een handgemeen. De dappere Druves vechten terug. Goddelijke interventie zorgt voor gerechtigdheid en ten slotte blaast een Chinese draak met een meisjesachtige snuit het operaverhaal uit. De leider van de Druves, VHL-masterstudent Muchammadun Abdullah Chafidh uit Indonesië, is niet nerveus voor de grote dag. ‘Een beetje stress heb je natuurlijk wel nodig, maar we hebben veel gerepeteerd.’
Docenten en studenten van Van Hall Larenstein en de universiteit en hun kinderen en kennissen maakten de opera mogelijk. Ook werden er vrijwilligers bij betrokken, zoals de berijders van de tinkers, de bonte zigeunerpaarden die langs de trappen stuiven tijdens het strijdgewoel tussen de beide volken.
De grootste operasterren zijn echter Ceasar en August, die een ossenkar trekken. De twee kolossale ossen laten zich zonder problemen langs het orkest leiden. Ze treden wel vaker op, bijvoorbeeld bij Middeleeuwse dagen, vertellen HP en Bas van natuurboerderij Veld & Beek. ‘Wij worden weleens nerveus, maar zij niet. Ze hebben hele rare dingen meegemaakt en kijken niet op of om.’
‘Ongelooflijk, wat er in zo’n korte tijd is neergezet’, vindt Jos Zandvliet, die de muziek componeerde, dirigeert en banjo speelt. Zandvliet is van buitenaf aangetrokken, terwijl de productie van de opera grotendeels in handen is van medewerkers van Van Hall Larenstein. De voormalig artistiek leider van Dogtroep werkt veel met amateurs. ‘Het plezier dat je samen hebt, daar gaat het om. In elke gemeenschap zit potentie. Maar zo divers als hier, met mensen uit zoveel verschillende culturen, van Nigeria en Tibet tot Thailand, heb ik nog nooit gezien’, vertelt Zandvliet enthousiast. ‘In deze opera zit alles. Het gaat over levensvreugde, de schepping en goede dingen die overleven. Op een luchtige en speelse manier, zonder pretenties.’ / Alexandra Branderhorst

De laatste uitvoering van The Valley of the Druves is op 8 september om 15.00 uur bij Forum.