Nieuws - 1 januari 1970

Vakkenevaluaties voortaan via internet

Deels uit noodzaak, deels om met de tijd mee te gaan zullen binnenkort de vakkenevaluaties bekend als de Muggenenquêtes verdwijnen. De papieren vragenlijsten voor onderwijsevaluatie worden vervangen door enquêtes die studenten via internet kunnen invullen.

Iedere Wageningse student kent de Muggenenquête. Ir. Geert Muggen was jarenlang verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en leende zijn naam aan de vragenlijst. In maart gaat hij met pensioen. Met zijn vertrek verdwijnen ook de papieren vragenlijsten.
‘Het huidige systeem is erg arbeidsintensief en alleen door Geert Muggen te gebruiken’, legt drs. Jan Steen uit. Als hoofd van de afdeling Onderwijsondersteuning is hij verantwoordelijk voor de kwaliteitsmeting van de Wageningse vakken. ‘Vanwege de reorganisatie die heeft plaatsgevonden op het hoofdgebouw zijn er minder mensen beschikbaar voor de verwerking van de gegevens. Bij een pilot met elektronische enquêtes onder bachelorafgestudeerden kregen we een hoge respons. Het leek ons daarom een mooi moment op over te stappen op een nieuw systeem.’
Dat systeem heet EvaSys en wordt door universiteiten over de hele wereld gebruikt. Nadat studenten een vak gevolgd hebben, kunnen ze dat evalueren door via internet een enquête in te vullen. De resultaten zijn na afloop van de evaluatieperiode direct beschikbaar voor de opleidingsdirecteuren die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit. ‘We bekijken momenteel nog of ook opleidingscommissies en studieverenigingen toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens’, aldus Steen.
Het nieuwe evaluatiesysteem is een stuk flexibeler dan het oude. Zo kunnen op verzoek van een docent of opleidingsdirecteur vragen worden toegevoegd. Steen: ‘Ook wordt automatisch een database opgebouwd. Daardoor kan met een druk op de knop de historie van een vak worden getoond, of kunnen vakken onderling vergeleken worden. Nu zijn dit soort bijzondere vraagstukken alleen met veel moeite te beantwoorden. Daarvoor gaat Geert Muggen ‘s avonds achter zijn computer zitten om dat uit te zoeken.’
Het is de bedoeling het systeem te gaan koppelen aan EDUweb. Studenten die zich aanmelden voor een vak krijgen dan na afloop automatisch een mailtje met de oproep om het vak te evalueren. Steen verwacht in april te kunnen beginnen met de vakkenevaluaties nieuwe stijl. / JH