Nieuws - 23 februari 2012

Vakbondscollega's geven herboren Wageningse 'zusje' tips: 'Zorg dat je zichtbaar bent'

Vorige week vierde Pulse haar lanceringsfeestje. Nu komt het lastige gedeelte, hoe moet de nieuwe vakbond annex studentenfractie de hearts & minds van álle Wageningse studenten veroveren? Resource vroeg om advies van succesvolle studentenvakbonden elders in Nederland.

24-Pulse-BdG-7455.jpg
De Nijmeegse studentenvakbond AKKU, vaak een drijvende kracht achter landelijke protestacties en de Delftse VSSD, de oudste en grootste lokale studentenvakbond van Nederland, hebben vijf tips voor hun Wageningse collega's.
1 Zichtbaarheid
Dewi Plass, secretaris van AKKU: 'Supertof dat de vakbond in Wageningen weer leeft. Ik denk dat de fusie tussen WSO en PSF een goede stap is; het is altijd slim om je krachten te bundelen, dan kun je jezelf sterker profileren. Het is belangrijk voor een vakbond om zichtbaar te zijn. Als je een groter draagvlak hebt, dan is het aantrekkelijker voor studenten om zich voor een jaar aan je te binden. Ze lopen er immers wel studievertraging door op. Daar is AKKU nu ook heel erg mee bezig. We hebben een stuk of vijftig actieve leden. Dat is een redelijk aantal, maar we zien wel een terugloop. Studenten verleggen hun prioriteiten vanwege overheidsmaatregelen.
2 Strikte scheiding
Mariska Heidema, voorzitter van VSSD: 'Wij vinden het heel leuk dat 'ons kleine zusje' er weer is. Ik raad Pulse wel aan om goed duidelijk te maken dat de vakbond en de raadspartij twee verschillende takken zijn, en dat ze allebei een andere aanpak hebben. Je wil niet dat de ene partij wordt afgerekend op acties van de andere. Wat ook lastig kan zijn, is dat de raadspartij dankzij overleg met de universiteitsbestuurders over alle informatie beschikt. De vakbond hoort daar niets vanaf te weten. Dus wanneer er stukken worden gelekt, dan weet je wel wie daar op aangekeken wordt. Daarom is VSSD heel erg tevreden met de ­situatie in Delft. We hebben ge­holpen bij de oprichting van de twee huidige raadspartijen, maar die opereren nu geheel onafhan­kelijk. Daardoor kunnen wij als vakbond doen en laten wat we willen.'
Dewi: 'De medezeggenschaps­tak van AKKU heeft een eigen naam, deAkkuraatd. Zij praat regelmatig met de bestuurders van de universiteit. De raad functioneert vanuit het gedachtegoed van AKKU, maar het is wel een op zichzelf staande groep. Het is niet zo dat zij per definitie alles overnemen wat wij zeggen. De raadsleden komen vaak ook van buiten de vakbond.'
3 Slimme werkgroepen
Dewi: 'Het bestuur van AKKU bestaat uit vier tot zes bestuursleden, die verantwoordelijk zijn voor een of meerdere werkgroepen, zoals duurzaamheid en onderwijs. We merken dat er veel mensen afkomen op de werkgroepen medezeggenschap, huisvesting en rechtshulp. Dat komt omdat studenten er baat bij hebben. Kijk naar huisvesting; er is nog altijd een structureel tekort aan studentenwoningen. Onze huurteams bieden hulp, zoals een prijzencheck en het opmeten van kamers.'
Mariska: 'VSSD heeft commissies voor activiteiten en werkgroepen voor standpunten. Zeker voor die werkgroepen is het belangrijk dat ze bestaan uit betrokken studenten die weten waar ze het over hebben. Pulse zou oud-bestuursleden en (oud-)leden van opleidingscommissies moeten vragen of zij plaats willen nemen. Zij kennen de geschiedenis van de universiteit en hebben heel veel kennis. Dat kan behoorlijk handig zijn!'
4 Korte lijntjes
Dewi: 'Iedereen heeft het druk, maar soms wil je snel en adequaat kunnen reageren op bepaalde ontwikkelingen. Dan is het onhandig voor iemand van de vakbond als een raadslid de hele ochtend in overleg zit. Ik zou Pulse dan ook aanraden om wekelijks overleg hebben met de raadspartij en de interne communicatie goed te regelen. Gebrekkig onderling contact kan echt een valkuil zijn.'
5 Choose your battles
Mariska: 'Het hoeft geen probleem te zijn als je maar een kleine harde kern van actieve leden hebt. Pulse moet voor zichzelf bepalen waar ze de focus wil leggen, en wat ze wil bereiken. Je moet als nieuwe club niet te veel hooi op je vork nemen. Als VeSte bepaalde onderwerpen al goed oppakt, kan Pulse die laten liggen.'