Nieuws - 16 februari 2015

Vakbonden voeren actie voor cao

tekst:
Rob Ramaker

De vakbonden begonnen vanmorgen hun eerste actie voor een betere cao voor DLO-medewerkers. Vakbondsleden deelden protestkaarten uit die collega's kunnen opsturen naar de raad van bestuur.

Foto: Guy Ackermans

Afgelopen december liepen de bonden weg uit het overleg met DLO – na bijna twee jaar onderhandelen. Hoewel op veel punten overeenstemming was bereikt, vonden ze het loonbod van 1,9 procent uiteindelijk onvoldoende. Hierbij verwezen onderhandelaars nadrukkelijk naar het onderhandelingsresultaat van de cao voor universiteiten. Werknemers ontvingen hier 3 procent salarisverhoging.

Vandaag volgde een eerste ‘vriendelijke’ actie. Bij binnenkomst kregenwerknemers in Gaia, Lumen en Atlas op de Wageningse campus een briefkaart. Ook collegevoorzitter Louise Fresco ontving een exemplaar. Bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen de kaarten opsturen waarna de vakbonden deze zullen aanbieden aan de raad van bestuur. Bonden roepen hierbij medewerkers van de universiteit op solidair te zijn met hun DLO-collega’s.

De actie gaat morgen verder in Radix. Woensdag wordt actie gevoerd bij de vestigingen in Lelystad.