Organisatie - 28 augustus 2015

Vakbonden leggen raadpleging personeel naast zich neer

tekst:
Rob Ramaker
8

De vakbonden nemen afstand van een raadpleging die de WUR-council heeft gehouden onder DLO-medewerkers. Volgens de bonden zijn de cao-onderhandelingen geen taak van de medezeggenschap.

Marian Stuiver (voorzitter WUR-council) overhandigt uitkomsten enquête aan bestuurslid Tijs Breukink. Foto: Guy Ackermans.

Wageningen UR en de vakbonden onderhandelen al ruim 2 jaar over een nieuwe cao voor DLO-medewerkers. Dit tot ergernis van de WUR-council (medezeggenschapsorgaan) die de partijen al sinds november tot voortgang maant. Afgelopen zomer peilde de raad daarom of DLO-medewerkers voor het sluiten van een beperkte cao zijn. Hierin zou onder meer een salarisverhoging staan, maar geen issues waarover nog onenigheid bestaat. Circa 85 procent van de medewerkers bleek voor zo’n overeenkomst.

De bonden zijn niet blij met het initiatief van de WUR-council en lieten bij de bekendmaking van de resultaten woensdag verstek gaan. ‘Ik heb daarvoor bedankt’, zegt Rob van Baalen, onderhandelaar namens FNV. Hij weet niet of de medezeggenschap wel genoeg expertise heeft zich te mengen in de discussie en vindt dat de raad te lichtvaardig denkt over de thema’s waar geen overeenstemming over is. Van Baalen heeft ze dat inmiddels laten weten in een ‘vrij scherpe’ brief. ‘Het is onverstandig dat ze zich zo melden middenin een ingewikkelde discussie.’ Marian Stuiver, voorzitter van de WUR-council, laat weten het bewaken van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers nadrukkelijk wel als taak te zien.

Het is onverstandig dat de medezeggenschapsraad zich zo meldt middenin een ingewikkelde discussie
FNV-onderhandelaar Rob van Baalen

Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur en wel aanwezig bij de bekendmaking, reageerde positiever. Breukink signaleert dat DLO’ers snakken naar duidelijkheid. En ook zelf begrijpt hij niet waarom er nog steeds geen akkoord is. ‘We zijn er uit met alle punten die tot voor kort op tafel lagen.’ De vakbonden willen echter ook duidelijkheid over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die 1 juli inging. Zo willen ze dat het vervallen derde jaar van de WW-uitkering wordt ‘gerepareerd’. Breukink wijst erop dat de WWZ omvangrijk is en de onderhandelingen nodeloos zou compliceren. Hij voelt dus wel wat voor een ‘kleine’ cao.

Dat gaat niet gebeuren, laat Van Baalen direct weten. Ook zegt hij direct geen conclusies te verbinden aan de uitslag van de raadpleging. Uiteindelijk moeten niet de medewerkers of de medezeggenschap, maar de vakbondsleden instemmen, zegt hij. Wel hebben bonden en DLO inmiddels afgesproken een werkgroep in te stellen. Die gaat in september op zoek naar een compromis over de WWZ. Dit moet DLO genoeg flexibiliteit geven in het personeelsbeleid, en medewerkers voldoende beschermen.

Re:acties 8

 • Paul den Besten

  Waar maakt Rob van Baalen zich nou zo boos over?
  Wanneer vakbonden en werkgever er na twee jaar dimdammen nog steeds niet samen uit zijn gekomen vind ik het volstrekt begrijpelijk en legitiem dat "de medezeggenschap" hier haar gemotiveerde zorg over uitspreekt.
  Is Rob soms beschaamd dat de vastgelopen onderhandelaars in hun pogingen uit de impasse te komen niet zelf op het idee van een raadpleging van medewerkers zijn gekomen?
  En zijn 'twijfel' of de medezeggenschap en daarmee de DLO-medewerkers welvoldoende expertise hebben om hierover een mening te hebben klinkt mij in de oren als een wel heel erg belegen regenten-argument.
  Rob wordt wakker: het is geen 1916 meer maar inmiddels 2015!

  Reageer
 • Marian Stuiver

  Beste collega's. De precieze aantallen staan in artikel Resource van 26 augustus.

  Reageer
  • Rob Ramaker

   Zie ook hier:

   Opkomst van 44%
   http://resource.wageningenur.nl/nl/organisatie/show/DLOmedewerkers-willen-snel-caoakkoord-.htm

 • Ook geen Vakbondslid (bewust)

  Hoe bestaat het dat de vakbond pretendeerd namens de DLO medewerkers te spreken de stemming naast zich neerlegt terwijl 85% van de medewerkers die hebben geantwoord hebben op de equete vóór een deel CAO stemt. Misschien wordt het tijd om het model "Vakbond" eens goed onder de loep te nemen. Een vakbond lijkt een dinosaurus uit een tijd waar medewerkers nog te weinig capabel waren om onderhandelingen (en objectieve besluitvorming) uit te voeren. In de 21ste eeuw is het opleidingsniveau hoger en zijn medewerkers mondig genoeg om zelf deze onderhandelingen uit te voeren. Van staken (wat een verouderd denkpatroon) worden we gezamenlijk als Wageningen UR niet sterker van. Deze "onderhandelaar" (onderhandelen is een geven en nemen namens degenen voor wie je onderhandelt) is de verbinding met de meerderheid van zijn achterban volledig kwijt. Mijnheer van Balen, namens de 85% verzoek ik u: sluit s.v.p. een deelakkoord en onderhandel verder over hetgeen uzelf op dit moment (en de evt. minderheid) belangrijk vindt.

  Reageer
  • vakbondslid

   Zie je het voor je? Medewerkers die zelf de onderhandelingen gaan voeren. Deze persoon weet niet hoe het er aan toegaat om een fatsoenlijke CAO te krijgen. Hij/zij is zo naïef en denkt dat de werkgever je zomaar extra salaris verhoging gaat geven. Als de werkgever geen serieuze gesprekspartner (vakbond) heeft dan zit je de komende 10 jaar nog op de nullijn.

  • Ook geen Vakbondslid (bewust)

   Ik denk dat "Vakbondslid" bewust fixeert op 1 zin uit het verzoek en de kern van de boodschap bewust negeert.
   Neem afstand van die rigide en niet productieve houding en sluit een deelakkoord zoals de zeer ruime meerderheid verzoekt.Ga vervolgens om tafel voor de overige onderhandelpunten.
   "Vakbondslid" waarom doen jullie dit niet?

 • trouw FNVlid

  De WURcouncil speelt mooi weer maar verteld niet hoeveel medewerkers van DLO getemd hebben. Ook was de informatie die men gaf misleidend, suggestief en fout.
  Als vakbondslid wil ik ook graag een nieuwe en goede CAO maar wat er nu voorligt is slecht onvolledig en ver onder de maar. Laten we maar eens in actie komen en de boel plat gooien te beginnen met geen tijd meer te schrijven maar alle uren gewoon op algemeen instituut.
  IK doe als vakbondslid tenminste er nog wat voor: betaal contributie, kom naar bijeenkomsten van de vakbonden en laat me goed informeren. en dan zeg ik NEE.

  Reageer
 • geen lid

  Dat wettelijk de bonden onderhandelen is prima. Maar de bonden onderhandelen namens alle DLO-ers in dit geval, dus leden en niet leden. En dat houdt dus ook in luisteren naar de wensen van alle betrokkenen en niet alleen de leden.
  "Uiteindelijk moeten de vakbonden en niet de medewerkers instemmen....", maar de vakbonden onderhandelen namens de medewerkers of is dat blijkbaar een verouderd standpunt en onderhandelen de vakbonden namens zichzelf ?

  Reageer
 • medewerker van het tweede plan volgens de vakbonden

  Wat een arrogantie. Niet de medewerkers maar alleen de vakbondsleden mogen van de vakbonden dus meepraten over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers. Kan Resource de vraag van 'geen-vakbondslid' even uitzoeken? Hoe zit het met de organisatiegraad binnen DLO?

  Reageer
  • Rob Ramaker

   De vakbonden schatten hun organisatiegraad bij DLO op 1/3de

 • Bram Kuyper

  Ik begrijp heel goed, dat de DLO-ers ook graag eens een keer een CAO willen. Echter ... (gelukkig) de bonden zijn (bij wet) de gesprekspartner van de werkgever. De bonden wille duidelijkheid/zekerheid over de consequenties van de uitvoering van de WWZ. Als daar geen heldere afspraken over gemaakt zijn en daar straks iets uitkomt wat voor de werknemers nadelig uitpakt, dan krijgen de bonden hier natuurlijk de schuld van. Maar dan is dhr. Van Baalen (terecht) niet thuis !! Dat dhr. Van Baalen hier geen rol voor de WUR-council ziet vind ik (als oud COR-lid) wel jammer, want de WUR-council behartigt wel degelijk ook de belangen van de medewerkers. Alle partijen hebben hun eigen taak en rol die elkaar ook deels overlappen en om overleg vraagt. Dat e.e.a. allemaal zo lang moet duren zal dus ook voor een deel aan de werkgever te wijten zijn en niet alleen maar aan de bonden.
  PS: Uiteraard wel vakbonds-lid

  Reageer
 • Geen-bondslid

  Hoeveel bondsleden zijn er eigenlijk onder de DLO-ers?
  Ofwel: Wat is het recht van spreken van dhr Van Baalen?
  En wat zegt het over iemand en de organisatie die hij vertegenwoordigd, dat deze er na twee jaar (!) onderhandelen nog steeds geen nieuwe CAO heeft uit weten te halen?
  Daar wil ik niet bij horen!

  Pls doe ons een andere onderhandelaar, zonder bord voor z'n hoofd, zonder oogkleppen en met een forse dosis meer empathisch vermogen.

  De WUR Council heeft met deze aktie (die niet uit de lucht komt vallen zoals blijkt uit bovenstaande artikel) beoogd de huidige CAO-loze situatie zo kort mogelijk te laten duren: Bonden, luister naar degenen namens wie jullie onderhandelen en dat zijn (helaas) ook niet-bonds-leden.

  Reageer
  • Bondslid

   De niet bondsleden zijn niet goed geïnformeerd. Het mailtje va de WUR-council was niet volledig! Als er nou meer bondsleden waren geweest dan was de werkgever eerder akkoord gegaan. Nu denken ze "wat kan ons die DLO medewerkers schelen, ze zijn toch niet goed georganiseerd en we kunnen er mee doen wat we willen". Onderhandelingen worden door de vakbond gedaan. Zo gaat dat in Nederland.


Re:ageer