Nieuws - 28 augustus 2015

Vakbonden leggen raadpleging personeel naast zich neer

tekst:
Rob Ramaker

De vakbonden nemen afstand van een raadpleging die de WUR-council heeft gehouden onder DLO-medewerkers. Volgens de bonden zijn de cao-onderhandelingen geen taak van de medezeggenschap.

Marian Stuiver (voorzitter WUR-council) overhandigt uitkomsten enquête aan bestuurslid Tijs Breukink. Foto: Guy Ackermans.

Wageningen UR en de vakbonden onderhandelen al ruim 2 jaar over een nieuwe cao voor DLO-medewerkers. Dit tot ergernis van de WUR-council (medezeggenschapsorgaan) die de partijen al sinds november tot voortgang maant. Afgelopen zomer peilde de raad daarom of DLO-medewerkers voor het sluiten van een beperkte cao zijn. Hierin zou onder meer een salarisverhoging staan, maar geen issues waarover nog onenigheid bestaat. Circa 85 procent van de medewerkers bleek voor zo’n overeenkomst.

De bonden zijn niet blij met het initiatief van de WUR-council en lieten bij de bekendmaking van de resultaten woensdag verstek gaan. ‘Ik heb daarvoor bedankt’, zegt Rob van Baalen, onderhandelaar namens FNV. Hij weet niet of de medezeggenschap wel genoeg expertise heeft zich te mengen in de discussie en vindt dat de raad te lichtvaardig denkt over de thema’s waar geen overeenstemming over is. Van Baalen heeft ze dat inmiddels laten weten in een ‘vrij scherpe’ brief. ‘Het is onverstandig dat ze zich zo melden middenin een ingewikkelde discussie.’ Marian Stuiver, voorzitter van de WUR-council, laat weten het bewaken van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers nadrukkelijk wel als taak te zien.

Het is onverstandig dat de medezeggenschapsraad zich zo meldt middenin een ingewikkelde discussie
FNV-onderhandelaar Rob van Baalen

Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur en wel aanwezig bij de bekendmaking, reageerde positiever. Breukink signaleert dat DLO’ers snakken naar duidelijkheid. En ook zelf begrijpt hij niet waarom er nog steeds geen akkoord is. ‘We zijn er uit met alle punten die tot voor kort op tafel lagen.’ De vakbonden willen echter ook duidelijkheid over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die 1 juli inging. Zo willen ze dat het vervallen derde jaar van de WW-uitkering wordt ‘gerepareerd’. Breukink wijst erop dat de WWZ omvangrijk is en de onderhandelingen nodeloos zou compliceren. Hij voelt dus wel wat voor een ‘kleine’ cao.

Dat gaat niet gebeuren, laat Van Baalen direct weten. Ook zegt hij direct geen conclusies te verbinden aan de uitslag van de raadpleging. Uiteindelijk moeten niet de medewerkers of de medezeggenschap, maar de vakbondsleden instemmen, zegt hij. Wel hebben bonden en DLO inmiddels afgesproken een werkgroep in te stellen. Die gaat in september op zoek naar een compromis over de WWZ. Dit moet DLO genoeg flexibiliteit geven in het personeelsbeleid, en medewerkers voldoende beschermen.