Nieuws - 20 april 2016

Vakbond beantwoordt ‘flex-vragen’

tekst:
Rob Ramaker

Zorgen over flexibele contracten of een vreemd beoordelingsgesprek? De vakbond voor de wetenschap (VAWO) houdt vrijdag voor het eerst een openbaar spreekuur.

Ook niet leden zijn vanaf 11 uur welkom in Atlas.

De vakbond krijgt veel vragen over flexibele contracten. En dan vooral van medewerkers aan het einde van hun laatste mogelijke flexcontract, zegt juridisch beleidsmedewerker Ahmed Charifi. Universiteiten willen hen vaak niet in vaste dienst nemen. Financiering is immers meestal alleen beschikbaar voor losse projecten en voor lang niet alle jonge onderzoekers is structureel plek in de academie. En dus moeten zij afscheid nemen, of worden ze 6 maanden ‘ergens geparkeerd’.

Ook de nieuwe ‘flexwet’ blijk zijn schaduw te werpen. De WWZ – die formeel (nog) niet geldt voor universiteiten maar het personeelsbeleid sterk beïnvloedt – beperkt de mogelijkheden voor het uitdelen van tijdelijke contracten. In de praktijk werkt dit soms averechts en staan mensen juist eerder op straat.

In Wageningen gaat het eigenlijk niet slecht.
Ahmed Charifi, juridisch beleidsmedewerker bij de VAWO

‘In Wageningen gaat het eigenlijk niet slecht’, zegt Charifi erbij, ‘maar ook hier krijgen we individuele meldingen.’ Wageningen University voldoet al wel aan de eisen uit de nieuwe universiteits-cao om het aandeel flexibele contracten te beperken. Het aantal tijdelijke contracten korter dan vier jaar voor hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten moet onder de 22 procent van het totaal komen. Een eerste stap in het terugdringen van ‘flexibilisering’, zo stelden de bonden bij het afsluiten van de overeenkomst.

Wat Charifi betreft komen vrijdag ook andere onderwerpen aan bod. Zo zitten medewerkers soms in hun maag met een onprettig verlopen of gedocumenteerd Resultaat & Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek) en reorganisaties.