Nieuws - 6 juli 2012

Vakantie!

Zichtbaar opgelucht loopt het groepje studenten de Leeuwenborch uit, de zon in. Wellicht hebben ze net hun laatste tentamen gehad en is de zomervakantie nu definitief aangebroken.

27-WUR-John-Wiltink-0094.jpg
Het groepje links op de trap moet kennelijk nog even: de jaloezie lijkt bijna tastbaar. Bij het verschijnen van dit nummer zijn er alleen nog enkele hertentamens, voordat het academisch jaar op 16 juli definitief eindigt. Resource gaat er ook even uit, om aan de vooravond van de AID weer met een verse nummer 1 te verschijnen.
Ondertussen kun je uiteraard wel onze website blijven volgen: http://resource.wur.nl/.