Nieuws - 1 januari 1970

Vada, quo vadis?

Vada, quo vadis?

Vada, quo vadis?

Wb (spreek uit wub) 2 bood verrassend boeiende bijdragen van de professoren Richards, Goewie, Röling, Bouma en Kroonenberg: rake analyses, logische redenering en heldere conclusies die ik als LUW-medewerker een warm hart toedraag. D341341r gaan we voor. Nogmaals het bewijs dat binnen de universiteit geen gebrek is aan visie, ideeën en richtingsgevoel. Tevens denk ik dat er niets moeilijker is dan deze brain pool te besturen, laat staan te reorganiseren

De discussie over de missie (ik voel me al missionaris) toont aan dat er geen consensus bestaat binnen Wageningen: voedsel, groen en boer of global change en armoedebestrijding. Wageningen is rijk aan trefwoorden en wie de Wageningse winkel wil verkennen, heeft meer aan de volledige soortenlijst van leerstoelen en studierichtingen dan aan de langste zin van de LUW-website

De waarheenvraag die Bouma en Kroonenberg aan de orde stellen, wordt bij bedrijven minder filosofisch beantwoord: groei en winst. Richards et al. spreken over eenderde krimp (over kansrijke gebieden die moeten groeien is geen sprake), en het verlies van essentiële bedrijfsonderdelen. Quo vadis, Vada? Na de reorganisatie moeten we weer groeien, nieuwe markten aanboren, strategische allianties aangaan, headhunten naar spelers van topklasse en uitblinken in training en wetenschap (de research heeft blijkbaar DLO al omarmd)

Een knap antwoord op de waarheenvraag is gestoeld op de kennis van het waarvandaan, en van de eigen reden van bestaan. Daarbij komt Wageningen de kronkels tegen die in de loop der tijd gemaakt zijn. Wageningen 354s geen universiteit, daarvoor missen we negen andere faculteiten. We zijn een flinke faculteit die 75 jaar geleden niet bij Utrecht is gevoegd omdat de boerenjongens in de stad verkeerde gedachten zouden kunnen opdoen (van boerenmeisjes was toen nog geen sprake hier)

Bovendien is Wageningen geen gewone, disciplinaire faculteit, die elders Meesters in de Wetenschap (MSc) opleidt, klaar voor het doctoraat (drs), maar een technische faculteit, die civiele ingenieurs (ir) opleidt, de bright designers en efficiënte managers die dit land gemaakt hebben. God schiep de wereld en de ingenieurs schiepen Holland. Als enige biotechnische faculteit in Nederland heeft Wageningen wel het probleem dat ze zich niet kan spiegelen of kruisbestuiven

Onze zusterfaculteiten in Delft et cetera zijn ook alleenstaande instellingen, maar in Gent en Leuven is dat niet zo. Daar krijgen alle eerste- en tweedejaarsingenieurs, bio- en niet, dezelfde wiskunde, fysica en scheikunde voor de kiezen. De economische en sociologische pilaren die Richards roemt, zijn er volwaardige faculteiten; alles verenigd binnen die one Alma mater. Van een kenniscentrum gesproken!

Wageningen is dus een Ecole d'ingonieurs. De Fransen zouden zeggen een Grande Ecole, en dat is daar een hoger niveau dan de Fac(ulto). Wat een mooi contrapunt na jaren kretologie, we zijn gewoon een school, tout simple