Wetenschap - 1 januari 1970

VWO‘er nieuwe stijl tevreden over aansluiting

VWO‘er nieuwe stijl tevreden over aansluiting

VWO‘er nieuwe stijl tevreden over aansluiting


De eerste lichting vwo'ers die volledig uit studiehuizers bestaat is door
de bank genomen content met de aansluiting van zijn 'profiel' op de gekozen
studie. Problemen zijn er echter ook, en dan vooral op het gebied van
Engels en Wiskunde.
Dat staat in de Instroommonitor van het Nijmeegse onderwijsinstituut IOWO.
Een op de vijf studenten blijkt ontevreden met de aansluiting. De helft van
die groep kraakt harde noten over wiskunde, eenderde heeft moeite met de
aansluiting van het Engels. Dat laatste heeft volgens de onderzoekers
waarschijnlijk te maken met de flinke hoeveelheid Engels studiemateriaal.
Door de klachten over wiskunde vraagt het IOWO zich af of de urenreductie
bij bètavakken wel zo verstandig is, en roept minister Van der Hoeven op om
nog eens na te denken over aanpassing van het aantal lesuren wiskunde bij
het profiel 'Natuur en Gezondheid' en 'Natuur en techniek'. In de sector
techniek is 22 procent van de ondervraagden ontevreden over de aansluiting;
daarvan klaagt 85 procent over wiskunde.
De Instroommonitor is gebaseerd op door nieuwe studenten ingevulde
vragenlijsten. In totaal deed ongeveer de helft van de 16.000 eerstejaars
mee aan het onderzoek.| HOP