Organisatie - 10 december 2013

VVD wil files op campus uitbannen

tekst:
Albert Sikkema

De VVD in Provinciale Staten wil dat de provincie Gelderland om tafel gaat met Wageningen UR en de gemeente Wageningen om de bereikbaarheid van de campus te verbeteren. Er staan nu teveel files en de campus moet wellicht ook weer via de Bornsesteeg voor auto’s toegankelijk worden, zegt Statenlid Bastiaan Meerburg.

Meerburg, die naast VVD-Statenlid ook onderzoeker is bij de Animal Sciences Group, vindt dat het toegenomen verkeersinfarct op de campus geen visitekaartje is voor kennisintensieve bedrijven om zich op de campus te vestigen. ‘Afgelopen week, toen de sluiproute Kierkampersteeg even was afgesloten, stond er een file van een half uur om de campus af te komen. Nu kunnen we de campus alleen via de oostzijde bereiken en verlaten. Als de groei van Food Valley op de campus doorzet, dan moeten we dit probleem integraal oplossen.’

Meerburg meent dat de uitbreiding van de rotonde aan de Mansholtlaan, waar de provincie 6,2 miljoen euro voor beschikbaar stelt, onvoldoende is om het bereikbaarheidsprobleem op te lossen. Hij vindt dat er ook iets moet gebeuren op de Bornsesteeg, die nu is afgesloten voor auto’s. ‘De gemeente Wageningen heeft veel aandacht voor de fietsers op de kruising Nijenoord Allee / Churchillweg, maar het lijkt me beter om dan ook gelijk een oplossing te bedenken voor de auto’s en het openbaar vervoer.’ Wellicht moet er eenrichtingsverkeer voor auto’s komen op de Bornsesteeg of moet je de auto’s en fietsers op deze toegangsroute scheiden via een tunnel, oppert Meerburg.