Nieuws - 15 september 2011

VVD en D66 'blij' met brief Zijlstra

VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas, pleitbezorgster van het collegegeldvrij besturen, geeft de moed niet op. Samen met Boris van der Ham (D66) gaat ze een amendement indienen om fulltime studentbestuurders vrij te stellen van collegegeld.

Lucas is "positief" over de brief die staatssecretaris Zijlstra gisteren aan de Kamer stuurde. Daarin schrijft hij opnieuw geen voorstander te zijn van het plan. Als het aan hem ligt, wordt de wet dan ook niet gewijzigd.
'Maar dat wisten we natuurlijk al', reageert Lucas opgewekt. 'Hij stelt in zijn brief dat het onder een aantal voorwaarden wel zou kunnen. Dus wij gaan er gewoon mee door.' Ook D66-kamerlid Boris van der Ham laat weten 'blij' te zijn met de reactie van de staatssecretaris.

Bij een volgende wetswijziging zullen hij en Lucas een amendement indienen om fulltime studentbestuurders alsnog uit te zonderen van de langstudeerboete. Lucas: 'Daar hebben we al een kamermeerderheid voor.'

De kamerleden zullen overigens niet tegemoetkomen aan de wens van studentenorganisaties ISO en LKvV om tijdens zo'n bestuursjaar wel te kunnen lenen bij DUO. 'Dat gaat niet, want ze zijn in dat jaar officieel geen student', verklaart Lucas. Maar volgens Jeroen Thys van de Landelijke Kamer van Verenigingen is een beurs uit het profileringsfonds niet groot genoeg om van te leven. 'Die lening moet echt geregeld worden.'