Nieuws - 28 februari 2002

VVD: Topcollegegelden niet voorgoed van de baan

VVD: Topcollegegelden niet voorgoed van de baan

"Over twee, drie jaar komt er zo'n druk vanuit de universiteiten om topcollegegelden in te voeren dat de dan zittende minister dit plan weer zal oppakken", aldus Clemens Cornielje. Hij is vice-voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en co?rdinator Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Maandagavond 25 februari sprak Cornielje in Wageningen over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Hij wisselde hierover van gedachten met rector magnificus prof. Bert Speelman.

Onlangs heeft de Tweede Kamer het idee van topcollegegelden afgewezen. Volgens Cornielje gebruiken universiteiten echter al topcollegegelden. "Universiteitsbestuurders doen het allang en gaan er gewoon mee door. Nederlandse universiteiten hebben topopleidingen voor buitenlandse studenten en de Nederlandse studenten liften erop mee. Het is een kwestie van tijd, het komt vanzelf weer op de politieke agenda, want universiteiten willen het zelf weer in discussie brengen."

Volgens Cornielje lopen de groene opleidingen van Wageningen Universiteit vaak voorop bij onderwijsvernieuwingen. Hij noemde ze trendsettend. Dit zou vooral tot uiting komen in de afstemming op de regionale arbeidsmarkt en het innovatief aansluiten bij internationale ontwikkelingen.

Speelman benadrukte dat Wageningen een research-universiteit aan het worden is. "Er waren in het afgelopen jaar 207 promoties in Wageningen. In de toekomst rekenen we op 250 promovendi per jaar. Eenderde hiervan is van een buitenlandse universiteit afkomstig."

Volgens Speelman komen er in de toekomst 1150 studenten per jaar naar Wageningen. Zeshonderd vwo-leerlingen en tweehonderd hbo-doorstromers. De groei zit hem in de buitenlandse studenten. In de toekomst zullen elk jaar 350 buitenlandse studenten naar Wageningen afreizen, verwacht Speelman. | M.Hk

VVD-onderwijswoordvoerder Clemens Cornielje (rechts) verwacht dat universitaire topopleidingen er toch komen. | Foto G.A.