Nieuws - 30 oktober 2013

VVD: Alleen academici leraar in VWO-bovenbouw

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Als het aan de VVD ligt, staan er in de bovenbouw van het vwo straks alleen nog academici voor de klas. In de Tweede Kamer ontving het plan voornamelijk kritische reacties.

Volgens het VVD-idee mogen docenten met een hbo-masterdiploma nog hooguit lesgeven in 4 en 5 havo. Kamerlid Pieter Duisenberg denkt dat universitair opgeleide docenten vwo-leerlingen beter voorbereiden op een vervolgstudie dan leraren die nooit studeerden. Wel moeten ze ruimschoots de tijd krijgen alsnog een academische titel te behalen. Duisenberg wacht op een reactie van de bewindslieden van OCW en besluit dan of hij een motie indient over het onderwerp.

In het hbo studeren jaarlijks ruim drieduizend eerstegraadsleraren af.

De oppositiepartijen reageren veelal kritisch. ‘De VVD zegt in feite dat een hbo-masteropleiding tot leraar niet toereikend is voor de hoogste klassen van het vwo,’ zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop tijdens het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. ‘In dat geval zijn die eerstegraadsopleidingen nergens meer voor nodig. Laten we eerst zorgen dat alle docenten die voor de klas staan ook daadwerkelijk bevoegd zijn.’

Ook het CDA en Groenlinks vinden dat prioriteiten elders moeten liggen. Kamerlid Rog (CDA) wil tweedegraads docenten aanmoedigen een eerstegraads bevoegdheid te halen. Jesse Klaver (GL) stelde vervolgens dat de problemen in het vmbo groter zijn dan in de hoogste vwo-klassen.

Grootste medestander van Duisenberg bleek verrassend genoeg de SP. Kamerlid Jasper van Dijk ‘steunt het pleidooi’ en gaat zelfs een stapje verder: ‘Waarom heeft een 3-vwo’er geen recht op een academisch geschoolde docent?’ Ook de PvdA geeft aan het een sympathiek plan te vinden.

In maart maakte het kabinet bekend dat het aantal leraren met een universitaire opleiding in 2017 verdubbeld moet zijn. Het heeft daar 57 miljoen euro voor uitgetrokken. Toen al reageerde de Vereniging Hogescholen geschrokken. ‘Het moet niet zo zijn dat er straks twee soorten eerstegraadsdocenten ontstaan. Een eerstegraads diploma van een docent met een hbo-opleiding moet altijd gelijkwaardig blijven aan het diploma van een eerstegraadsleraar met een academische achtergrond.’Door een technisch probleem kan er op dit bericht helaas niet gereageerd worden. We hopen dit zo snel mogelijk te verhelpen.