Nieuws - 16 april 2009

‘VUL SVP DE ENQUÊTE IN!’

Studenten van Van Hall Larenstein kregen allemaal een brief thuis van hun opleidingsdirecteur. Of ze alsjeblieft de Nationale Studenten Enquête willen invullen. Op die manier hoopt de hogeschool hoger in de ranglijsten van de Keuzegids Hoger Onderwijs te eindigen. Maar vervolgens bleven de mails met de enquête in het spamfilter hangen.

Terwijl Wageningen Universiteit al vier jaar op rij nummer één staat in de Keuzegids Hoger Onderwijs, scoorde Van Hall Larenstein de afgelopen jaren niet zo goed. Locatie Wageningen stond zelfs in de onderste regionen van de Nederlandse hogescholen. De ranking in de keuzegids is, evenals de info op www.studiekeuze123.nl, gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête die wordt uitgevoerd door TNS-Nipo.
De uitkomsten van de enquête, waarbij VHL laag scoorde, stammen voor een groot deel uit onderzoek uit 2007. In die periode had de hogeschool te kampen met roosterproblemen, was het competentiegerichte onderwijs nog in ontwikkeling en verhuisde de vestiging Deventer naar Wageningen. Bovendien ontbreken een aantal opleidingen in de Keuzegids.
Om potentiële studenten een geactualiseerd - en naar men hoopt rooskleuriger - beeld te kunnen geven, riep het management studenten per brief op om toch vooral de enquête in te vullen. Helaas is vervolgens een deel van de mails van TNS-Nipo met de link naar het onderzoek in het WUR-spamfilter blijven hangen. Inmiddels zijn deze met medewerking van de ICT-afdeling opnieuw verzonden. De enquête kan tot 1 juni worden ingevuld.