Nieuws - 28 april 2016

VU enige universiteit zonder studentenraadsverkiezing in 2016

tekst:
Rob Ramaker

Aan de Vrije Universiteit zijn dit jaar niet genoeg kandidaten voor een studentenraadsverkiezing. Het lijkt een incident aangezien de verkiezingen in andere steden normaal verlopen.

Dit blijkt uit een rondgang van Resource. Pas volgende week wordt duidelijk hoe de situatie is in Wageningen wanneer de kieslijsten van de studentenpartijen worden vastgesteld.

‘Ongehoord’ , kopte universiteitsmagazine Ad valvas van de Vrije Universiteit (VU) begin april. Voor het eerst in de geschiedenis vinden daar geen studentenraadsverkiezingen plaats. De twee studentenpartijen wisten slechts acht kandidaten te vinden voor negen zetels. Iets wat beide lijsttrekkers vooral weten aan de invoering van het leenstelsel, waardoor de huidige eerstejaars studenten geen basisbeurs meer krijgen. Ook zouden lokale studentenorganisatie minder interesse hebben in de medezeggenschap.

De teruggevallen belangstelling lijkt geen deel van een landelijke trend. Aan alle andere Nederlandse universiteiten vinden gewoon verkiezingen plaats. En alleen in Rotterdam is het aantal kandidaten sterk afgenomen. Waren er vorig jaar nog 34 kandidaten, zijn dat er dit jaar nog maar 22. Dat betekent dat sommige faculteiten niets te kiezen hebben, en één faculteit heeft zelfs geen enkele kandidaat. De Universiteit van Amsterdam (UvA) maakt zich juist op voor een drukke campagne met meer partijen en deelnemers; een erfenis van de maagdenhuisopstand.

Aan alle andere Nederlandse universiteiten vinden gewoon verkiezingen plaats.

In de overige steden wijken de verkiezingen niet sterk af van voorgaande jaren. De strijd gaat tussen twee (Delft, Maastricht, Utrecht, Eindhoven) drie (Tilburg, Groningen, Nijmegen, Enschede) of vier (Amsterdam-UvA, Leiden ) partijen die meestal genoeg kandidaten hebben alle – of in ieder geval het leeuwendeel van de - beschikbare zetels zelf te vullen.

In de praktijk worden hogere plekken soms bezet door lijstduwers zonder het voornemen daadwerkelijk in de raad te gaan zitten. Dit gebeurde bijvoorbeeld twee jaar geleden in Wageningen toen studentenraadspartij VeSte een ‘te veel’ gewonnen zetel afstond aan S&I. Het is lastig te bepalen hoezeer dit speelt per verkiezing omdat partijen hier veelal niet open over zijn. De verkiezingen in Tilburg lieten dit jaar wel een opmerkelijk  moment van openhartigheid zien op dit vlak; de lijsttrekker van studentenpartij Front gaf aan voor de verkiezing geen zitting te zullen nemen in de raad.

Ook in Wageningen waren enkele jaren te weinig kandidaten om verkiezingen te houden. In 2008, 2009 en 2012 was er niets te kiezen. Sinds 2013 vinden ieder jaar verkiezingen plaats, met inmiddels drie partijen.