Nieuws - 11 juni 2015

VSNU's toekomstvisie op academisch onderwijs

De beste onderzoekers staan voor de klas en het aantal docenten per student neemt toe. Dat schrijft de VSNU in haar toekomstvisie op het academisch onderwijs in 2025.

VSNU-voorzitter Karl Dittrich overhandigde de visie 'Goedemorgen professor. Visie op studeren in een nieuwe tijd' op 11 juni aan studenten en medewerkers van Tilburg University.

In het begeleidende persbericht meldt de VSNU: 'Het onderwijs is ingrijpend aan het veranderen door webcolleges, MOOC’s, flipped classroom en blended learning. Universiteiten gaan mee in die ontwikkeling, desondanks blijven universiteiten geloven in het belang van campusonderwijs.' En: 'Nog meer dan in 2015 is de campus een plek om kennis uit te wisselen en erop te reflecteren. Bovendien biedt de campus een uitgelezen plek voor andere vormende culturele en sociale activiteiten, maar ook voor het opzetten van start ups. De campus wordt zo nog meer een broedplaats voor innovatie en creativiteit en biedt bovendien een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven uit binnen- en buitenland.'

Eerder meldde Resource al dat groei van het aantal studenten niet langer een ambitie is van de Nederlandse universiteiten. Wel ‘meer docent per student’, zodat het onderwijs kleinschaliger en intensiever wordt, met meer individuele feedback en begeleiding.