Nieuws - 1 januari 1970

VSNU wil universiteit privatiseren

VSNU wil universiteit privatiseren

VSNU wil universiteit privatiseren


Universiteiten willen nauwer samenwerken met bedrijven. Hun 'publieke'
status, met de bijbehorende overheidsbemoeienis moet op de helling.
Staatssecretaris Nijs reageert niet afwijzend, maar de commercialisering
van kennis mag van haar niet voorop gaan staan. ,,Onderwijs en onderzoek
blijven wel de kerntaken.’’
Voorzitter Ed d'Hondt pleitte woensdag tijdens het jaarcongres van de VSNU
voor het omverwerpen van de obstakels die samenwerking met bedrijven
belemmeren. Een van die obstakels is de huidige 'publieke' status van de
universiteiten. ,,Alle partijen moeten om de tafel", stelde D'Hondt. Anders
blijft de huidige impasse, waarin de sterke overheidsinvloed de
samenwerking met bedrijven blijft hinderen, voortduren.
Dit vraagt volgens D'Hondt om verdere deregulering en zonodig het invoeren
van een 'private' status voor de universiteiten. Dat laatste hoeft een
goede behartiging van de publieke onderwijs- en onderzoekstaken en een
goede verantwoording tegenover de overheid niet te verhinderen.
De eerste overheidsreactie op het pleidooi van de universiteiten was
woensdag positief. Staatssecretaris Nijs meldde graag te willen meewerken
aan onderzoek naar een 'private' status van de universiteiten. Ook zij
meende dat de mogelijkheden voor het sluiten van contracten en het
beschermen van octrooien met een statuswijziging gediend konden zijn.
De Wageningse collegevoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen reageert terughoudend
op het voorstel van D’Hondt. ,,Er is wellicht theoretisch wat voor te
zeggen, maar in de praktijk merk ik op geen enkele manier dat dit een
knelpunt is.’’
Dijkhuizen wacht het advies af van een commissie van de VSNU die zich buigt
over de juridische status van universiteiten. ,,Het is prima dat het eens
uitgezocht wordt. Misschien zien wij wat over het hoofd. Maar laten we
eerst die commissie zijn werk maar laten doen. Voorlopig heb ik geen enkele
behoefte veel energie in de discussie te investeren. Die stop ik liever in
het tot stand brengen van goede partnerships met bedrijven.’’ |
HOP/K.V.