Nieuws - 27 september 2007

VSNU: vakantie inleveren voor loonsverhoging

Het salaris van universitair personeel moet met drie procent omhoog, vinden de vakbonden. Universiteitenvereniging VSNU wil daar best over praten, maar dan moeten er wel vrije dagen worden ingeleverd.

De sociale partners openden vorige week de onderhandelingen over een nieuwe universitaire cao. Net als in de hbo-sector willen de bonden ook voor universitair personeel een dertiende maand regelen, een eindejaarsuitkering ter hoogte van een maandsalaris.
De universiteiten zijn spaarzaam met hun informatie. De onderhandelaars laten weten met de verhoging van het maandsalaris uit te willen komen ‘boven het niveau van de inflatie’ en verwijzen naar het hbo. Daar werd in juli een loonsverhoging van 5,6 procent afgesproken, die over drie jaar wordt uitgesmeerd. Zo’n salarisstijging zou bij de universiteiten echter alleen haalbaar zijn als het aantal vakantiedagen wordt teruggeschroefd. Over een dertiende maand zwijgt de VSNU.
De werkgevers erkennen dat veel jonge wetenschappers geen vaste baan kunnen krijgen na hun promotie. Ze willen dit verbeteren door extra banen te creëren en de doorstroming te verbeteren. De bonden vinden dat ‘een loffelijk streven’, maar stellen dat het uitbreiden van het aantal promotieplaatsen niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden van aio’s. Die zouden bovendien sneller duidelijkheid moeten krijgen over hun dienstverband.
Opmerkelijk is het voorstel van de universiteiten om te gaan experimenteren met contracten voor gevestigde wetenschappers en hoger personeel. Die zouden niet langer worden geënt op de ambtelijke werkweek, maar op de inhoud van de functie. ‘De wetenschap is geen negen-tot-vijfbedrijf’, aldus de koepelorganisatie.
Over de looptijd van de nieuwe cao zijn werkgevers en vakbonden het oneens. De universiteiten pleiten voor een cao tot en met 2009, de bonden willen een cao van een jaar. De huidige liep formeel op 1 september af.
De vakbeweging stelt overigens voor om ook eventuele salarisstijgingen van universiteitsbestuurders aan de marge van drie procent te koppelen, voor zover ze daarmee niet boven de Balkenendenorm uitkomen.