Nieuws - 7 november 2002

VSNU niet blij met hitlijsten ministerie

VSNU niet blij met hitlijsten ministerie

De Universiteiten van Tilburg, Maastricht en Leiden zijn volgens een rapport van het ministerie van Onderwijs de beste universiteiten van Nederland. Wageningen bezet een plek in de middenmoot. Koepelorganisatie VSNU is het echter niet eens met de manier waarop de ranglijst tot stand kwam.

De koepelorganisatie vindt dat er appels met peren worden vergeleken. Zo danken Tilburg en Maastricht de 'toppositie' vooral aan hun goede onderwijs en gooit Leiden hoge ogen bij het (top)onderzoek. Die laatste instelling scoort met het onderwijs onderin de middenmoot, terwijl Maastricht op het gebied van onderzoek tot de zwakke broeders behoort.

Voor alle duidelijkheid: er zijn dus vier lijsten. Een onderzoeklijst, een toponderzoeklijst, een onderwijslijst en een totaallijst. Bij de samenstelling van de ranglijst gebruikte het ministerie onder meer onderwijs- en onderzoeksvisitaties en werd er gemeten met de studentenoordelen uit de Keuzegids Hoger Onderwijs. Daarnaast werd het aantal citaties uit onderzoeken geteld en werd gekeken naar de jaarlijkse hooglerarenenqu?te van Elsevier.

Universiteitenvereniging VSNU is weliswaar bekend met de lijsten, maar betreurt het dat deze naar buiten komen. Volgens een woordvoerder worden er appels met peren vergeleken. "We vinden het nogal ver gaan om allerhande beoordelingen op een hoop te gooien en er een conclusie uit te trekken. Al die beoordelingen zijn anders interpreteerbaar en dus is deze ranking eerder een soort grabbelton dan een fatsoenlijk meetinstrument."

De rapporteurs zijn het daarmee oneens. Omdat ze werken met rangschikking naar HOOP-gebied is de kwaliteit volgens hun wel degelijk meetbaar. Om tot een instellingsvergelijking te komen worden die gebieden weer bijeen geveegd. Hoe groter het gebied, hoe zwaarder het meeweegt.

Het is overigens niet de eerste keer dat 'Zoetermeer' een poging waagt om aan de hand van visitaties en andere onderzoeken tot een ranking te komen. Halverwege de jaren negentig kregen de onderwijskenners van het Nijmeegse IOWO de opdracht om een lijst op te stellen. Onder druk van de universiteiten werd die ranking toen onder de pet gehouden, temeer omdat ook het ministerie de diverse rapporten niet erg vergelijkbaar vond.

De schrijvers van 'Kwaliteitsprofielen van universiteiten' bestrijden dit. Hoewel zij erkennen dat het een hachelijke onderneming is om hele instellingen te rangschikken op kwaliteit, achten zij het ook niet zinloos. Bovendien vinden zij dat de eerdere conclusie - er zou geen behoefte zijn aan een dergelijke ranking door de overheid - een nieuwe discussie behoeft. | HOP

De ranglijsten:

Totaal:

01. Katholieke Universiteit Brabant

02. Universiteit Leiden

03. Universiteit Maastricht

04. Universiteit Twente

05. Technische Universiteit Eindhoven

06. Katholieke Universiteit Nijmegen

07. Universiteit Utrecht

08. Rijksuniversiteit Groningen

09. Vrije Universiteit

10. Wageningen Universiteit

11. Erasmus Universiteit Rotterdam

12. Technische Universiteit Delft

13. Universiteit van Amsterdam

Onderwijs:

01. Universiteit Maastricht

02. Katholieke Universiteit Brabant

03. Katholieke Universiteit Nijmegen

04. Universiteit Twente

05. Technische Universiteit Eindhoven

06. Rijksuniversiteit Groningen

07. Wageningen Universiteit

08. Universiteit Leiden

09. Vrije Universiteit

10. Universiteit Utrecht

11. Erasmus Universiteit Rotterdam

12. Technische Universiteit Delft

13. Universiteit van Amsterdam

Onderzoek:

01. Universiteit Twente

02. Universiteit Leiden

03. Universiteit Utrecht

04. Technische Universiteit Delft

05. Vrije Universiteit

06. Technische Universiteit Eindhoven

07. Katholieke Universiteit Brabant

08. Wageningen Universiteit

09. Universiteit van Amsterdam

10. Rijksuniversiteit Groningen

11. Erasmus Universiteit Rotterdam

12. Universiteit Maastricht

13. Katholieke Universiteit Nijmegen

Toponderzoek:

01. Erasmus Universiteit Rotterdam

02. Universiteit Leiden

03. Universiteit van Amsterdam

04. Universiteit Utrecht

05. Katholieke Universiteit Brabant

06. Rijksuniversiteit Groningen

07. Vrije Universiteit

08. Wageningen Universiteit

09. Technische Universiteit Delft

10. Katholieke Universiteit Nijmegen

11. Universiteit Maastricht

12. Technische Universiteit Eindhoven

13. Universiteit Twente