Wetenschap - 16 maart 2011

VSNU krijgt Mubarak Prijs voor Goed Bestuur

Het promovendi-netwerk in Nederland rijkt morgen een nieuwe prijs uit aan de vereniging van universiteiten, VSNU. Voorzitter Sybold Noorda van de VSNU krijgt de ‘Hosni Mubarak Prijs voor Goed Bestuur’.

Daarmee protesteren ze tegen de wens van de VSNU om de Nederlandse promovendi geen salaris meer te geven, maar een beurs. Een wetswijziging van staatssecretaris Halbe Zijlstra moet dat mogelijk maken. De jury roemt de wijze waarop Noorda ondanks brede weerstand blijft vasthouden aan maatregelen die uiterst nadelig zijn voor de medewerkers en studenten van de universiteiten én zijn poging om ‘Nederland de top 100 van kenniseconomieën uit te werken’.
Universiteiten zijn verdeeld
De universiteiten zijn verdeeld over de promovendibursalen. Nijmegen, Twente en Wageningen zijn er op tegen. ‘Zeker in de technische onderzoeksrichtingen is het nu al lastig genoeg om promovendi te vinden’, stelt de Universiteit Twente. ‘Als promoveren financieel onaantrekkelijker wordt, zullen nog minder Nederlandse afgestudeerden de stap zetten en in plaats daarvan kiezen voor het bedrijfsleven.’
Maastricht en Groningen juichen het plan toe. Groningen noemt het voornemen van Zijlstra ‘uitstekend en zeer verstandig’. Een groep andere universiteiten, waaronder die uit Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, maakt onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse promovendi. ‘We willen de werknemerpromovendi niet afschaffen, maar de promotiestudent sluit beter aan op de internationale formule van de PhD-student. Dat is handig voor buitenlandse promovendi’, stelt de Erasmus Universiteit. Dat standpunt sluit aan bij de praktijk in Wageningen, waar de Nederlandse aio’s een salaris krijgen en de buitenlandse promovendi doorgaans op een beurs binnenkomen.
Volgens het promovendinetwerk is VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda de drijvende kracht achter de lobby die probeert om jonge universitaire onderzoekers van werknemer te degraderen tot beursstudent. Toen Noorda nog collegevoorzitter was van de Universiteit van Amsterdam (UvA) tussen 1998 en 2006, kwam hij al in conflict met onderzoekers en vakorganisaties over het bursalenstelsel dat hij wilde invoeren. In 2006 werd de UvA teruggefloten door de Hoge Raad met het oordeel dat promovendi werknemers zijn, met alle daarbij behorende rechten en plichten.
Hoger Onderwijs Persbureau/Albert Sikkema