Nieuws - 1 januari 1970

VROM mist inbreng Wageningen

,,Ik mis de Wageningse inbreng in de discussie over de Nota Ruimte’’, zei ir Ineke Bakker, directeur-generaal van het ministerie van VROM en Wagenings afgestudeerde. Ze zei dat op een bijeenkomst op haar ministerie van Wageningse alumni die in de regio Den Haag wonen en werken.

Bakker had op de bijeenkomst de controversiële Nota Ruimte toegelicht toen uit het publiek de vraag kwam of Wageningen UR wel voldoende bijdraagt aan het debat over de nota. Bestuursvoorzitter van Wageningen UR, dr Aalt Dijkhuizen zei daarop dat het niet aan medewerkers van Wageningen UR is ‘om zich als politici of als activisten te gedragen’. ,,Wij zijn er om discussies met feiten te voeden. Niet om deel te nemen aan verhitte ja-nee-debatten.’’ Daarop zei Bakker dat ze de inbreng van Wageningers juist miste. ,,Terwijl de Wageningse ingenieurskunst juist nodig is.’’ Eerder in haar verhaal deelde Bakker al veel complimentjes uit aan de universiteit.
De bijeenkomst was een vervolg op een eerste bijeenkomst van Haagse alumni in het najaar van 2003. Het initiatief van alumnifunctionaris van Wageningen Universiteit ir. Monique Montenarie is opgepakt door de alumni zelf, die in het vervolg twee keer per jaar bijeen zullen komen. Er werd naar hartelust genetwerkt, en veel alumni vonden de regionale alumnikring, zoals het fenomeen gedoopt is, een succes. | J.T.