Nieuws - 8 april 2015

VIC Sterksel moet zwaar bezuinigen

tekst:
Albert Sikkema

Het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel moet zwaar bezuinigen. Het praktijkcentrum van Wageningen UR heeft te kampen met teruglopende opdrachten uit de varkenssector door het wegvallen van het productschap.

Het praktijkcentrum in Sterksel moet bijna de helft van de 18 personeelsleden ontslaan, maakte directeur Annie de Veer van Livestock Research op 8 april bekend aan het personeel. In de meeste gevallen gaat het om het niet verlengen van tijdelijke contracten.

De belangrijkste oorzaak van de ontslagen is het wegvallen van de financiering uit de varkenssector, meldt De Veer in een persbericht. Door het wegvallen van het productschap Vee en Vlees zetten de varkenshouders veel minder gezamenlijk onderzoek uit bij het VIC. Door het wegvallen van die private onderzoeksopdrachten krijgt het centrum ook geen overheidsgeld meer bij publiek-private onderzoeksprojecten uit de topsector Agri&Food.

Om toch gezamenlijk onderzoek te kunnen bekostigen, hebben varkenshouders vorig jaar de Producenten Organisatie Varkenshouderij opgericht, maar die levert nog te weinig opdrachten op. De Veer hoopt dat de huidige situatie tijdelijk is en dat VIC Sterksel met het bedrijfsleven tot nieuwe afspraken kan komen over de financiering van varkensonderzoek. ‘Voor het voortbestaan van Sterksel zijn we afhankelijk van een substantiële bijdrage van het varkensbedrijfsleven aan het onderzoek.’ Ze hoopt dat de varkenssector alsnog een meerjarig en substantieel onderzoeksprogramma belegt bij het praktijkcentrum. Zolang dat perspectief ontbreekt, moet het VIC Sterksel afslanken tot de basisbezetting, aldus manager Han Swinkels.Swinkels is sinds een jaar manager van het praktijkcentrum, nadat de vorige manager vertrok vanwege de voortdurende onzekerheid over de onderzoeksfinanciering. Vorig jaar schreef Resource al: wie redt het praktijkonderzoek?