Nieuws - 8 maart 2012

VHL'er geen typische hbo-student

Studenten bij Van Hall Larenstein zijn zeer actief en wonen vaak op kamers. Daarin lijken ze meer op studenten van een universiteit dan die van andere hbo's. Dat blijkt uit een landelijke enquête van Resource. Die was bedoeld om de studiedruk te meten (zie elders in dit nummer), maar geeft ook een goed beeld van de studentenpopulatie.

Het opvallendste cijfer is het aantal studenten dat op kamers woont. In Velp, Leeuwarden en Wageningen woont maar liefst zestig procent in een studentenhuis. Slechts 23 procent verblijft nog in 'hotel Mama'. Dit staat in schril contrast met de andere deelnemende hbo-instellingen. Landelijk woont gemiddeld 59 procent van de studenten nog bij pap en mam. Slechts 21 procent woont in een studentenhuis en de rest woont op een andere manier op zichzelf.
De eenvoudigste verklaring voor het fenomeen is VHL's studieaanbod. Aangezien veel opleidingen uniek zijn trekt het studenten van verder weg die relatief vaak op kamers gaan. Ook zijn er relatief veel buitenlandse studenten. De meeste 'brede' hbo's trekken vooral studenten uit hun directe omgeving.
Zware studies
Dankzij de vele uitwonenden is het studentenleven van VHL zeer levendig. Bijna alle soorten verenigingen hebben naar verhouding zeer veel leden, die bovendien vaker tijd in hun vereniging steken. Maar liefst 17 procent zit bijvoorbeeld bij een gezelligheidsvereniging, tegen landelijk 8 procent. Alleen aan sport heeft 'de' VHL'er een broertje dood. Slechts 22 procent van de studenten is lid, tegen  gemiddeld 32 procent landelijk.
Verder lijkt het erop dat de studies van VHL niet tot de gemakkelijkste behoren, VHL'ers besteden meer tijd aan hun studie en hebben minder bijbanen, maar kijken desondanks vaker dan gemiddeld tegen een studievertraging aan.
Andere deelnemende hbo-instellingen waren de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion in Deventer en enschede en de Hogeschool Utrecht. In totaal vulden 1859 Hbo-studenten de enquĂȘte in.