Nieuws - 12 januari 2012

VHL werkt aan alternatief voor antibiotica

Van Hall Larenstein werkt met biochemicus Herman de Boer aan een alternatief voor antibiotica in de veehouderij. Het werkzame stofje wordt gezuiverd uit biest. Er wordt subsidie aangevraagd bij de provincie Friesland voor een proefinstallatie.

Herman_de_Boer-110112JE4771.jpg
Biest, de eerste melk van een koe nadat ze heeft gekalfd, zit vol antistoffen. Het kan een goed alternatief zijn voor antibiotica dat volop wordt gebruikt in de veehouderij. Biotechnoloog Herman de Boer ontwikkelt het stofje en werkt hierbij sinds kort samen met Life Science Research & Development (LSRD), een samenwerkingsverband tussen Van Hall Larenstein en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De Boer is bekend als geestelijk vader van de genetisch gemodificeerde stier Herman. Hij gaf gisteren een gastcollege bij VHL in Leeuwarden.

Twee jaar geleden zette De Boer zijn bedrijf Mastivax op in het Friese Oosterwolde. Vorig jaar werd de natuurlijke ‘biest-antibiotica' op laboratoriumschaal ontwikkeld, aldus de Boer. Er is ongeveer een half miljoen euro nodig voor de opzet van een proefinstallatie die de antistoffen op grote schaal uit de biest kan zuiveren.
De Life Science opleiding wil de kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs stimuleren en innovatieve projecten naar onderwijsprogramma's vertalen. Afgestudeerden werken vaak bij bedrijven als projectingenieur en doen zo hun eerste onderzoekservaring op. VHL en De Boer bereiden een aanvraag van enkele tonnen subsidie voor bij het Fonds Fryslân Fernijt, een subsidieprogramma van de provincie Friesland. De Boer hoopt dat het product binnen vijf jaar op de markt is. Het is bestemd voor biggetjes, die kwetsbaar zijn voor ziekten als ze na 20 dagen geen moedermelk meer krijgen. De varkenshouder vangt deze zogeheten ‘speendip' nu nog op door gebruik van antibiotica. Ook kan het stofje worden ingezet om uierontsteking bij runderen tegen te gaan. Biest bevat volgens De Boer 50 gram antistoffen per liter.
Teammanager Antje Hagendorf van LSRD noemt het fantastisch dat de opleiding met De Boer aan dit project werkt. Bij Mastivax loopt nu een vierdejaars studente Biotechnologie stage. Op zijn beurt hoopt De Boer te profiteren van de knowhow van life science docenten. Vier van hen zijn gepromoveerde moleculair biologen.
LSRD werkt overigens met meer bedrijven samen. Onlangs ontwikkelde de opleidingspoot met AquaExplorer een ‘sporenvanger', een apparaat dat sporen van fytoftora uit de lucht kan detecteren. Een landbouwer krijgt dan een signaal wanneer hij bestrijdingsmiddelen moet inzetten tegen de aardappelziekte. Op die manier wordt het gebruik van deze middelen verlaagd. Met waterbedrijf Capilix werkte LSRD aan een sensor, die zware metalen snel in oppervlaktewater kan opsporen. Het tijdrovende opsturen van proefmonsters kan zo achterwege blijven.