Nieuws - 10 januari 2008

VHL-studenten willen meer les over EU-beleid

Studenten Plattelandsvernieuwing van Van Hall Larenstein in Wageningen hebben hun directie in een brief gevraagd om hun opleiding te verbeteren. Ze leren onvoldoende over Europees beleid, vinden ze.

De derde- en vierdejaars hbo’ers, die de major Regional Development & Innovation doen, schrijven in hun brief dat de Europese Unie de regionale ontwikkeling via regelingen en fondsen stimuleert en dat er daardoor in veel Europese regio’s ervaring wordt opgedaan met regionale transitieprocessen. Tijdens stages merken de studenten dat provincies en gemeenten grote behoefte hebben aan kennis over Europees regionaal beleid.
‘We willen ons goed voorbereiden op de arbeidsmarkt’, licht student Mtoto Keijzer toe. ‘We zoeken nu buiten de opleiding naar deze kennis. Zo kwamen we de SPARC-module tegen in enkele buitenlandse opleidingen, waarin Europees beleid wordt gecombineerd met praktische case studies op het gebied van regionale transitie. En we vonden een sterke module in Finland. We willen dit soort kennis graag binnen onze opleiding.’
Volgens Keijzer steunen veertig van de tachtig studenten Plattelandsvernieuwing in Wageningen het initiatief. Hij bood zijn brandbrief aan tijdens een symposium over regionale transitie, op 12 december in Wageningen.