Nieuws - 17 september 2009

VHL-student zoekt rust

Door de inrichting van de nieuwe mediatheek bij VHL in Leeuwarden hebben de afstudeerders geen rustige ruimte meer tot hun beschikking.

mediatheek_vhl_leeuwarden.JPG
De nieuwe mediatheek in Leeuwarden is even wennen voor de studenten van Van Hall Larenstein. Drie computerlokalen zijn bij de nieuwe mediatheek getrokken, waardoor er niet genoeg ruimte meer is voor de geplande lessen. Daarvoor wordt nu gebruik gemaakt van het afstudeerlokaal, maar het gevolg is dat de afstudeerders uit moeten wijken naar de mediatheek. Die voldoet niet aan hun wensen.
Rumoer
‘Het afstudeerlokaal was het enige rustige lokaal in de hele school, de mediatheek is te rumoerig is', aldus vierdejaars student Dorine Miedema. De hogeschool beschikt niet over stilteplekken met computers. ‘In het originele ontwerpplan van de nieuwe mediatheek zijn stilteplekken wel in overweging genomen', aldus bibliothecaris Richard Roelofs. Die zijn echter niet gerealiseerd. Studenten die op hun eigen kamertje te weinig ruimte en rust hebben om te leren, lossen dit op een creatieve manier op. ‘Vaak zoek ik een leeg lokaal op. Een groot nadeel is dat je na één uur je spullen weer moet pakken omdat er les moet worden gegeven', aldus tweedejaars student Jos Veneberg.
Lounge
De drijfveer achter de bouw van de nieuwe mediatheek is de nieuwe inrichting van het onderwijs, met veel projecten. Hierop wordt ingespeeld met plasma-tv's, lounge-stoelen, beweegbare computerschermen, comfortabele stoelen en groepsplekken. ‘Het is een plek voor niet-geroosterde leeractiviteiten. Een inspirerende leeromgeving waar het niet per se stil hoeft te zijn', aldus bibliothecaris Roelofs. / Marlot Roelofs