Nieuws - 15 december 2011

VHL-personeel spreekt zich uit over de toekomst

Medewerkers praten mee over toekomst VHL. Uitslag zal door CvB serieus genomen worden.Alle medewerkers van VHL mogen zich op 18 januari uitspreken over de strategie van hun organisatie. Dat hebben MT en directie van de hogeschool samen afgesproken. Op de bijeenkomst zal een toekomstvisie voor VHL worden besproken. Dit zogeheten 'wenkend perspectief' wordt de komende week door de directie en het managementteam van VHL opgesteld en nog voor Kerstmis toegestuurd aan alle medewerkers. Op 18 januari kunnen de bezoekers daarover hun zegje doen waarna, tijdens of na de bijeenkomst, de mening van de medewerkers wordt gepeild.
De medewerkersbijeenkomst is een vervolg op de eerste fase van het draagvlakonderzoek dat Ten Have Change Management (THCM) momenteel bij VHL uitvoert. Dat heeft duidelijk gemaakt dat het de medewerkers ontbreekt aan vertrouwen, maar ook aan inzicht in de strategie. Dat laatste zou deels opgelost moeten worden door de organisatiebrede 'heidag', waarbij de meningen gepeild worden over de visie van het MT.
Optimistisch
Directiewoordvoerder Simon Vink wil het woord 'referendum' niet in de mond nemen, maar hij bevestigt dat de mening van de medewerkers zeker zal meewegen bij besluiten over de toekomst van de hogeschool. Ook zal de uitslag van invloed zijn op de inrichting van de tweede fase van het draagvlakonderzoek..
Medezeggenschapsvoorzitter Hans Bezuijen vindt dat er een zwaar gewicht moet worden toegekend aan de bijeenkomst. Volgens hem zal die duidelijk maken waar het personeel staat in het conflict dat al zeker een jaar duurt. Alleen als een meerderheid het document goedkeurt, zou de tweede fase moeten doorgaan, vindt hij. 'Als daarentegen een grote meerderheid geen heil ziet in samenwerking met Wageningen UR zou ontvlechting een serieuze optie moeten zijn.'
Toch is de MR-voorman gematigd optimistisch. 'De sfeer is momenteel aan het verbeteren, mede dankzij de goede rol van Ten Have. De directie pikt dat goed op. Er gloort een sprankje hoop.' Ook het CvB bespeurt volgens Vink positieve ontwikkelingen. 'Het is allemaal nog broos en precair, maar dat het MT zich nu actief sterk maakt voor uitwerking van de samenwerking binnen Wageningen UR is pure winst.'