Student - 11 oktober 2007

VHL opent Servicepunt Nieuwe Natuur

Het Servicepunt Nieuwe Natuur is een infomatieloket voor boeren, landgoedeigenaren en andere particuliere grondbezitters die op hun land natuur willen ontwikkelen. Het werd donderdag 4 oktober geopend. Ook voor studenten van Van Hall Larenstein is een rol weggelegd bij het servicepunt, bijvoorbeeld als stagiair.

‘Je kunt het vergelijken met een rechtswinkel waar mensen voor nop advies krijgen en indien nodig worden doorverwezen. Dat principe van eerstelijnsopvang hebben we losgelaten op vragen over nieuwe natuur. Het Servicepunt is bedoeld voor particuliere grondeigenaren die grond willen omvormen naar natuur en niet weten hoe dat in zijn werk gaat’, legt Dick Timmerman uit. De docent Bos- en natuurbeheer zit in de projectgroep van het nieuwe servicepunt, dat is gevestigd in het Gelderse dorp De Klomp.
Het loket is opgericht door de hogeschool, Stichting Meer Bos, Nationaal Groenfonds en de organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer SBNL. Uit overleg tussen deze organisaties bleek dat een informatiepunt voor particuliere grondeigenaren een gemis in de markt was. Het ministerie van LNV, dat de ontwikkeling van particuliere natuur wil stimuleren, ondersteunt het initiatief financieel.
‘Een van de doelstellingen is om meer hectares om te vormen dan nu het geval is’, vertelt Timmerman. Volgens hem zullen VHL-studenten tijdens stages bij het Servicepunt eenvoudige vragen beantwoorden, in samenwerking met een professionele adviseur. Oplossingen voor overzichtelijke inhoudelijke vraagstukken en bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken kunnen studenten in projectgroepen aandragen.
Elbrich van der Velde, derdejaars studente Natuur- en landschapstechniek, hoopt in februari stage te gaan lopen bij het Servicepunt. ‘Volgens mij is dat heel leerzaam. Het is heel breed en je leert veel over het beleid, de wetten en regelgeving. Bovendien is het enorm actueel. Het ligt wel meer op het agrarische vlak, maar dat is juist wel leuk.’
De opening van het Servicepunt Nieuwe Natuur vond op donderdag 4 oktober plaats op een boerderij. De genodigden zaten op houten stoeltjes tussen de koeien. Elbrich was er ook bij. ‘Behalve mensen van de overheid kwamen er ook een paar boeren aan het woord. Ik vond het interessant om eens uit hun mond te horen tegen welke problemen en regeltjes ze aanlopen’, aldus Elbrich.