Nieuws - 2 maart 2010

VHL onderzoekt sociale veiligheid

Studenten en medewerkers van Van Hall Larenstein voelen zich soms bedreigd. Om het probleem in kaart te brengen wil de directie incidenten registreren.

Een student wordt boos en bedreigt een medewerker na een negatief studieadvies. Dit voorval vond afgelopen zomer plaats bij de hogeschool in Velp. In Leeuwarden deed zich een vergelijkbaar incident voor. Daarom besloot de directie de sociale veiligheid eens nader te bekijken.
‘Het is wachten op het volgende incident. Onze toekomstige studenten zitten nu op de mbo en de havo en daar gebeuren tegenwoordig veel incidenten. We kunnen maar beter goed voorbereid zijn. Ook blijkt dat sommige medewerkers zich bedreigd of onder druk gezet voelen door collega's', zegt Judit Zijlstra, projectleider van de werkgroep die een advies maakte voor de directie.
Toiletten
Met goede voorzorgsmaatregelen kan er al veel gewonnen worden, meent de werkgroep. ‘Zoals in Velp, waar de herentoiletten bij de hoofdingang zitten, maar de damestoiletten in een klein gangetje zitten waar niemand zicht op heeft', schetst Zijlstra. Sociale veiligheid gaat niet alleen over geweld, maar ook over klantvriendelijkheid en aandacht, tekent ze aan. ‘Als je vader is overleden, ga je als student niet naar het vraagpunt in het midden van de hal om te vragen waar je terecht kunt met rouwproblemen.'
De hogeschool beschikt al over voorzieningen, waaronder vertrouwenspersonen. Alleen weten studenten en medewerkers niet altijd waar ze terecht kunnen. Volgens de werkgroep is dat eenvoudig op te lossen met een speciale intranetpagina. Ook raadt de groep incidentenregistratie en de aanstelling van een veiligheidscoördinator aan.
Probleem
De directie wil eerst overgaan tot incidentenregistratie, om meer feitelijke informatie te verkrijgen en te kunnen bepalen of er überhaupt sprake is van een probleem, reageert Peter Badoux, interim-directeur bedrijfsvoering bij VHL. Daarnaast is de hogeschool bezig om het arbo- en veiligheidsbeleid nader uit te werken. Badoux: ‘We zijn nu aan het bekijken hoe we deze functies beter in de organisatie kunnen verankeren. Dat nemen we mee in onze evaluatie van de bezetting van de stafdiensten.'
Binnen Wageningen UR is sociale veiligheid een nieuw thema, waar nog geen integraal beleid voor is ontwikkeld.