Nieuws - 12 mei 2011

VHL niet bang voor imagoschade

Geen georganiseerde alternatieve afstudeer­routers bij VHL. 'Bij Inholland was de sturing verdwenen.'Niet alleen bij vier opleidingen van hogeschool Inholland kregen studenten onterecht een diploma. Ook bij elf andere hbo-opleidingen is iets mis. Dat bleek eind april toen de onderwijsinspectie haar rapport over alternatieve afstudeerroutes en de bewaking van het eindniveau presenteerde.
Net als andere hbo-instellingen moest ook Van Hall Larenstein (VHL) schriftelijke vragen beantwoorden. De inspectie zag echter geen aanleiding voor nader onderzoek. VHL heeft namelijk geen georganiseerde alternatieve afstudeerroutes, vertelt Rien Komen, directeur bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit.
Volgens Komen zijn de schaalvergroting, de vernieuwingsdrang en de bekostiging debet aan de problemen bij sommige onderwijsinstellingen. Een te grote afstand tussen bestuur en werkvloer en een te sterke gerichtheid op studentenwerving en nieuwe opleidingen, kunnen ervoor zorgen dat de kwaliteitscontrole op de achtergrond raakt, legt hij uit. Ook de bekostiging kan ervoor zorgen dat 'de verleiding groot wordt om langstudeerders zo snel mogelijk naar de uitgang te dirigeren'.
Voor imagoschade voor het hbo is Komen niet bang. 'Het is altijd zo dat je goede en minder goede opleidingen hebt. Maar de inspectie zit er bovenop en het bestuur van Inholland steekt de hand in eigen boezem. Men stopt het niet in de doofpot, dat is ook wel weer zelfreinigend.'
Positieve ervaringen
VHL-student en oud-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg Henno van Horssen zat in de commissie Leers, die afgelopen zomer de misstanden bij Inholland onderzocht. 'De uitkomsten vond ik wel schokkend. Maar mensen hebben niet gehandeld met verkeerde bedoelingen. Er is veel misgelopen omdat er geen goede sturing was. De controle was verdwenen.'
De negatieve beeldvorming over het hoger beroepsonderwijs is onterecht, meent Van Horssen. 'Ookal is dit heel erg, het overgrote deel van de hbo-opleidingen doet het heel goed.' Zelf is Van Horssen nu aan het afstuderen aan de opleiding Land- en watermanagement in Velp. Hij krijgt zijn diploma 'absoluut niet cadeau, verzekert hij. 'Ik zie de misstanden niet terug bij VHL, integendeel. VHL is door de toetsing van de inspectie heengekomen en mijn eigen ervaringen zijn heel goed, zoals je mag verwachten van een hogeschool.'