Nieuws - 22 november 2007

VHL-major omgedoopt tot Fair Trade Management

De major Agri-systems management van Van Hall Larenstein in Wageningen heet voortaan Fair Trade Management. ‘De oude naam spreekt niet tot de verbeelding en is technocratisch, terwijl de opleiding zich afspeelt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking’, aldus majorcoördinator Jos van Hal.
De hogeschool hoopt dat de eigentijdse naam de major meer toeloop oplevert. Waren er twee jaar geleden nog twintig nieuwe studenten, dit jaar is dat gezakt tot vijf. De inhoud van de opleiding verandert niet. ‘Onze studenten leren kijken naar de onderdelen van fair trade certificering’, vertelt Van Hal. ‘We trainen hen om mensen die aan het begin van een voedselketen staan meer instrumenten in handen te geven en meer zeggenschap over de productie. Bijvoorbeeld door te werken aan meer kennis, kwaliteitsverbetering en inzicht in de lokale, regionale en buitenlandse markten, en door betere samenwerking tussen de boeren en binnen de keten.’
De studie richt zich op Nederlandse en internationale studenten uit bijvoorbeeld Duitsland en ontwikkelingslanden. Fair trade managers kunnen na hun studie onder meer terecht bij leveranciers, bij bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen en bij certificeringsorganisaties. De coördinator denkt daarom dat het aantal studenten wel weer toeneemt. ‘Steeds meer consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt en de vraag naar eerlijke producten stijgt. Fair trade management is geen idealisme maar noodzaak en een onstuitbare ontwikkeling.’